Publicerad: 5 oktober 2018

Cancer, jämlik vård

SKL arbetar tillsammans med landsting, regioner och regionala cancercentrum (RCC) för att göra cancervården mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik. Arbetet utgår från målen och utredningsförslagen i den nationella cancerstrategin.

Utveckling av nationella vårdprogram

De nationella vårdprogrammen utgör ett viktigt kunskapsstöd för cancervårdens professioner. Hela tanken med dessa behandlingsrekommendationer är just att alla patienter ska få tillgång till samma goda och likvärdiga vård– oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status.

Nivåstrukturering

RCC:s arbete med att utreda förutsättningarna för och rekommendera landsting och regioner att koncentrera högspecialiserad åtgärder inom cancervården till färre platser i landet än sex har en tydlig koppling till att åstadkomma en mer jämlik vård. Arbetet med nivåstrukturering ska säkerställa att alla patienter får tillgång till den allra bästa expertisen i landet när deras sjukdom kräver komplicerade och komplexa åtgärder, som förutsätter extra resurser, kompetens, erfarenhet och vana hos dem ska som ska utföra åtgärderna. Framförallt gäller detta patienter med ovanliga och sällan förekommande cancerdiagnoser.

Standardiserade vårdförlopp för kortare väntetider

SKL träffade i slutet av 2014 en överenskommelse med staten om en fyraårig satsning på kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. Överenskommelsen för 2018 omfattar 447,5 miljoner kronor, varav det mesta går ut som stimulansmedel till landstingen för att fortsätta införa och utveckla arbetssättet med standardiserade vårdförlopp.

Ännu bättre cancervård

Informationsansvarig

  • Helena Brändström
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot