Publicerad: 5 oktober 2018

Vägledning för jämlik styrning och ledning

SKL har tagit fram en vägledning som stöd för arbetet med att göra välfärdstjänsterna mer jämlikt fördelade. Vägledningen har också testats i praktiken i ett antal kommuner, landsting och regioner.

Ta del av vägledningens modell och av praktiska erfarenheter från de som testat den.

Göra jämlikt är att göra skillnad

I vägledningen presenteras en modell för ökad jämlikhet i styrning och ledning. Den ska ses som ett stöd för de kommuner, landsting och regioner som utifrån det lokala självstyret har satt som mål att arbeta för ökad jämlikhet. Vägledningen har tagits fram i samarbete med företrädare för kommuner, landsting och regioner.

Vägledningen Göra jämlikt är att göra skillnad (PDF, nytt fönster)

Test av vägledningen i praktiken

Åtta kommuner, landsting och regioner har under SKL:s ledning genomfört ett utvecklingsarbete för att omsätta vägledningen i praktisk handling.

De som deltog var: Eskilstuna kommun, Göteborgs stad, Huddinge kommun, Landskrona stad, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Region Skåne och Solna stad.

Att styra och leda för ökad jämlikhet (PDF, nytt fönster 

Vägledning för jämlik styrning och ledning. Utvärdering av SKL:s processtöd (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Jonas Frykman
    Handläggare
  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot