Publicerad: 13 april 2018

Kunskapsstöd, jämlik vård och hälsa

Landsting och regioner etablerar med stöd av SKL ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Ett mål är att vården ska vara jämlik. Det innebär att den ska finnas till och fördelas på lika villkor för alla.

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot