Publicerad: 5 oktober 2018

Kunskapsstöd, jämlik vård och hälsa

Landsting och regioner etablerar med stöd av SKL ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Ett mål är att vården ska vara jämlik. Det innebär att den ska finnas till och fördelas på lika villkor för alla.

Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot