Publicerad: 5 oktober 2018

Läkemedelsbehandling, jämlik vård

Målsättningen är att åstadkomma en jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet.

Därför har alla landsting och regioner frivilligt anslutit sig till en samverkansmodell där man arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel.
Att landstingen samverkar genom så kallat ordnat införande av nya läkemedel, ska också leda till att värdefulla läkemedel ska nå patienterna utan onödigt dröjsmål. Samverkansmodellen gör att sjukvårdshuvudmännen kan fatta välgrundade och snabba beslut om användning av nya och mer kostsamma läkemedel. Inom samverkansmodellen uppträder landstingen gemensamt som köpare och kravställare, vilket kan leda till bättre läkemedelspriser och därmed mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Samverkansmodell för läkemedel

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot