Publicerad: 10 april 2019

Nationell plattform för jämlik hälso- och sjukvård

SKL har samlat ett antal myndigheter och organisationer till en nationell plattform för jämlik hälso- och sjukvård. Målet är att minska omotiverade skillnader i bemötande, vård och behandling.

Hälsan i Sverige utvecklas i positiv riktning. Men inte för alla och inte överallt. Det finns väsentliga skillnader i hälsa, liksom i vilken vård människor får. Exempelvis är social position inte bara relaterat till hälsa utan även till vilka vårdinsatser den enskilde får. Nationell plattform för jämlik hälso- och sjukvård arbetar sedan många år med att uppmärksamma dessa frågor.

Kraftsamling mot ökande ojämlikhet

Nationell plattform för jämlik hälso- och sjukvård bildades 2010 av ett antal nationella aktörer – myndigheter, intresseorganisationer och yrkesförbund – inom hälso- och sjukvårdsområdet. Idag står ett tjugotal aktörer bakom plattformen och deltar i dess aktiviteter. Styrgruppen utgörs av Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Kommunal, Socialstyrelsen, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet och SKL. Sedan 2018 ingår även Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) i styrgruppen.

Programförklaring Nationell plattform för jämlik hälsa och vård (PDF, nytt fönster)

Hitta system och metoder

Plattformen verkar för att hitta system och metoder för att identifiera och åtgärda omotiverade skillnader i bemötande, vård och behandling. Utifrån deltagarnas olika roller och organisationer kommer arbetet att ske både enskilt och tillsammans.

Flera aktörer står bakom plattformen

Allt fler myndigheter och nationella aktörer ställer sig bakom plattformen: Myndigheten för delaktighet, Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Fysioterapeuterna, Svenska Barnmorskeförbundet, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Sveriges Tandläkarförbund, Nätverket Hälsa och Demokrati, Nätverket Uppdrag Hälsa och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU,

Årliga aktiviteter

Samtliga aktörer bjuds in till årligen återkommande workshops för att utbyta erfarenheter och höja kompetensen inom områdets aktuella frågeställningar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot