Publicerad: 5 oktober 2018

Jämlik Primärvård

Målet om en jämlik vård är ledstjärna i den pågående omställningen till nära vård.

Kärnan i den nära vården är primärvården som utifrån patientens behov formar den bästa vården tillsammans med andra. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Omställning till en nära vård

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot