Publicerad: 13 april 2018

Jämlik Primärvård

Regeringen och SKL slöt 2011 en överenskommelse om insatser för en mer jämlik hälso- och sjukvård.

En av de insatser som genomfördes var Lärandeprojektet Vård på lika villkor. Projektets syfte var att öka jämlikheten i första linjens sjukvård inom resurssvaga områden genom att identifiera och sprida effektiva arbetssätt. Sju offentligt drivna verksamheter från fem landsting/regioner deltog i projektet som genomfördes 2011-2014.

Medarbetarna har själva normkritiskt granskat sina arbetsplatser, sina arbetsmetoder och rutiner, identifierat förbättringsområden och genomfört konkreta förändringar. Analyserna och arbetet har skett med flera olika perspektiv, både patienters, forskares, medarbetares och utomstående föreläsares.

Vård på lika villkor

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot