Publicerad: 30 oktober 2019

Social hållbarhet

SKL arbetar för att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa.

Mötesplats social hållbarhet

År 2014 bildades Mötesplats social hållbarhet som är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsen är en fristående fortsättning på Samling för social hållbarhet och bedrivs i samverkan mellan SKL och Folkhälsomyndigheten.

Mötesplats social hållbarhet

Samling för social hållbarhet – minskar skillnader i hälsa

SKL genomförde år 2011-2013 ett arbete som gick under namnet ”Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa” som byggde på WHO:s oberoende kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer (Marmotkommissionen). Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner identifierades fem rekommendationer och 23 åtgärder som kommuner och landsting kan göra för att komma till rätta med skillnaderna i hälsa.

Samling för social hållbarhet

Vägledning för jämlik styrning och ledning

SKL har tagit fram en vägledning ”Göra jämlikt är att göra skillnad” som stöd för arbetet med att göra välfärdstjänsterna mer jämlikt fördelade. I vägledningen presenteras en modell för hur en mål- och budgetprocess kan integrera ett jämlikhetsperspektiv. Den ska ses som ett stöd för de kommuner, landsting och regioner som utifrån det lokala självstyret har satt som mål att arbeta för ökad jämlikhet. Vägledningen som har tagits fram i samarbete med företrädare för kommuner, landsting och regioner bygger på erfarenheter från arbete med jämställdhet, mänskliga rättigheter och folkhälsa. Den har också testats i praktiken i ett särskilt utvecklingsarbete med åtta kommuner, landsting och regioner.

Vägledning för jämlik styrning och ledning

Informationsansvarig

  • Jonas Frykman
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot