Publicerad: 5 oktober 2018

Jämlik vård och tillgänglighet

Inom tillgänglighet är det viktigt att det inte finns obefogade väntetider eller skillnader i tillgänglighet utifrån jämlikhet.

De senaste årens satsningar på att utveckla tillgängligheten har resulterat i vissa förbättringar när det gäller exempelvis tillgängligheten till specialist eller planerad kirurgi. Inom primärvården lever flera verksamheter upp till vårdgarantin, men det finns stora variationer mellan landstingen. Inom flera områden finns fortfarande utmaningar och förbättringsområden där ett fortsatt arbete krävs för att ge en jämställd och jämlik vård.

Tillgänglighetsarbetet utifrån kön och mångfald

Området som det i nuläget finns mest data om vid tillgänglighet är kön och mångfald. De mätningar inom tillgänglighetsområdet som görs och analyseras ska för alla landsting i möjligaste mån rapporteras könsuppdelat. Flera landsting har utifrån denna statistik gjort upprepade analyser men flertalet konstaterar att det i nuläget saknas data för att kunna använda statistiken på ett bra sätt. Det som framförallt gör analyserna komplicerade är att det i dag inte finns en medicinsk prioritering kopplad till tillgänglighetsstatistiken.

Tillgänglighet i vården

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i barnhälsovården

Informationsansvarig

  • Harald Grönqvist
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot