Publicerad: 12 december 2017

Kunskapsstöd inom vård och behandling

Den som arbetar i vården fattar många beslut. Dessa beslut ska bygga på bästa tillgängliga kunskap för att göra bästa möjliga nytta för patienten. Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och tillämpa bästa möjliga kunskap.

Öppna jämförelser hälso och sjukvård

Utbildningens syfte är att öka kunskapen hos sjukvårds- och omvårdnadspersonal och bidra till en mer jämlik vård.

Öppna jämförelser hälso och sjukvård

SKL erbjuder webbutbildning och utbildningsmaterial för dig som arbetar med SIP.

Vårdbloggen

Tjänster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot