Publicerad: 18 december 2018

Kunskapsstöd inom vård och behandling

Den som arbetar i vården fattar många beslut. Dessa beslut ska bygga på bästa tillgängliga kunskap för att göra bästa möjliga nytta för patienten. Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och tillämpa bästa möjliga kunskap.

Öppna jämförelser hälso och sjukvård

Utbildningens ska öka kunskapen hos sjukvårdspersonal och bidra till en mer jämlik vård.

Öppna jämförelser hälso och sjukvård

SKL erbjuder webbutbildning och utbildningsmaterial för dig som arbetar med SIP.

Öppna jämförelser hälso och sjukvård

Bästa kunskap ska användas vid varje möte mellan patient och vårdgivare.

Öppna jämförelser hälso och sjukvård

Rapporten speglar den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården.

Aktuellt

Vårdbloggen

Tjänster

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot