Publicerad: 5 oktober 2018

Assisterad befruktning

Skillnaderna i landstingens och regionernas erbjudande om assisterad befruktning har minskat. SKL rekommenderar enhetlighet i hela landet kring begrepp, kriterier för genomförande, övre åldersgränser samt antalet behandlingar som ska ingå i det offentliga åtagandet.

Rekommendationen är ett led i SKL:s arbete med att ge stöd till landstingen och regioner i deras arbete med kunskapsstyrning och systematiskt förbättringsarbete inom området assisterad befruktning. Med rekommendationen handlar det om att jämna ut de små skillnader som finns.

SKL rekommenderar

SKL:s styrelse enades om att rekommendera landsting och regioner om enhetlighet i erbjudande av assisterad befruktning. Rekommendationen har uppdaterats i maj 2016.

Rekommendation: Assisterad befruktning (PDF, nytt fönster)

Grunden för rekommendationerna

Under 2012 tog SKL:s sjukvårdsdelegation ett initiativ till ett arbete med en utvidgad kartläggning av området assisterad befruktning. Rapporten bildade ett underlag i landstingens arbete med kunskapsstyrning och systematiska förbättringsarbete för och med patienter och brukare.

Kartläggning assisterad befruktning landstingens erbjudanden, 2012

Kartläggningen ledde till att SKL:s nationella vävnadsråd fick ett uppdrag att följa upp vissa frågeställningar med en uppföljningsrapport som skickades på remiss under sommaren 2014.
Uppföljningsrapport assisterad befruktning, definitioner och utvecklingsområden, maj 2014 (PDF, nytt fönster)

Det nationella arbetet kring könsceller, Nationella vävnadsrådet

Rekommendation om enhetliga ersättningsnivåer

Rekommendation ersättning till ägg- och spermiedonatorer (PDF, nytt fönster)

SKL:s styrelse beslutade i december 2016 om en rekommendation om enhetliga ersättningsnivåer till ägg- och spermiedonatorer.

Donation ska vara altruistisk, det vill säga en donator kan inte få ersättning för donationen, men donatorn ska få sina omkostnader täckta.

Informationsansvarig

  • Åsa Sandgren Åkerman
    Biträdande sektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot