Publicerad: 9 november 2017

Ännu bättre cancervård

SKL arbetar tillsammans med landsting, regioner och regionala cancercentrum för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik.

Cancerpatient bli omkramad av vårdpersonal

SKL och staten har kommit överens om ett tredje år av den nationella satsningen för kortare väntetider i cancervården.

Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 447 miljoner kronor. 407 miljoner av dessa är stimulansmedel till landstingen för införande av ytterligare tio standardiserade vårdförlopp. Sex miljoner avsätts för att stärka primärvårdens arbete med införandet av vårdförloppen.

Medel ges även till regionala cancercentrums arbete inom andra områden, som till exempel utveckling av nationella vårdprogram, nivåstrukturering av cancervården och uppföljning av cancerläkemedel.

Överenskommelsens innehåll i korthet

SKL ska även fortsätta vara sammanhållande part för regionala cancercentrum i samverkan och ge nationellt stöd inom cancerstrategiområden där kvalitetsutveckling pågått de senaste åren.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot