Publicerad: 11 oktober 2019

Ännu bättre cancervård

SKL arbetar tillsammans med regioner och Regionala cancercentrum för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik.

Cancerpatient bli omkramad av vårdpersonal

SKL och staten har träffat en överenskommelse om att under 2019 fortsätta arbetet för en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste åtgärden för att åstad­komma det är att fortsätta införa det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF)

Överenskommelsen för 2019 omfattar totalt 446 miljoner kronor varav 340 miljoner utgör stimulansmedel till regionerna. Överenskommelsen består av tre delar:

  • Ett gemensamt system med standardiserade vårdförlopp
  • Insatser inom barncancervården
  • Ytterligare insatser på cancerområdet

Medel ges även till regionala cancercentrums arbete inom andra områden, som till exempel utveckling av nationella vårdprogram, läkemedelsregistrering och prevention och tidig diagnostik av hudcancer.

Överenskommelsens innehåll i korthet

SKL ska även fortsätta vara sammanhållande och stödjande part för de regionala cancercentrumen (RCC) genom Regionala cancercentrum i samverkan.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hans Hägglund
    Nationell cancersamordnare
  • Bo Alm
    Kommunikationsstrateg

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot