Publicerad: 10 oktober 2018

Ännu bättre cancervård

SKL arbetar tillsammans med landsting, regioner och regionala cancercentrum för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik.

Cancerpatient bli omkramad av vårdpersonal

SKL och staten har kommit överens om det fjärde året av den nationella satsningen för kortare väntetider i cancervården.

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 447,5 miljoner kronor. 391 miljoner av dessa är stimulansmedel till landstingen för införande av ytterligare tre standardiserade vårdförlopp.

Medel ges även till regionala cancercentrums arbete inom andra områden, som till exempel utveckling av nationella vårdprogram, nivåstrukturering av cancervården och uppföljning av cancerläkemedel.

Överenskommelsens innehåll i korthet

SKL ska även fortsätta vara sammanhållande part för regionala cancercentrum i samverkan och ge nationellt stöd inom cancerstrategiområden där kvalitetsutveckling pågått de senaste åren.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Beatrice Melin
    Konsult
  • Bo Alm
    KommunikationsstrategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot