Publicerad: 7 juni 2016
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Ännu bättre cancervård

SKL arbetar tillsammans med landsting, regioner och regionala cancercentrum för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik.

Cancerpatient bli omkramad av vårdpersonal

SKL och staten har kommit överens om år två av den nationella satsningen för kortare väntetider i cancervården.

Överenskommelsen för 2016 omfattar totalt 444 miljoner kronor, varav 406 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen.

Viktigaste insats är fortsatt införande av standardiserade vårdförlopp, men stöd till RCC:s arbete inom andra utvecklingsområden ingår också.

Överenskommelsens innehåll i korthet

SKL ska även fortsätta vara sammanhållande part för RCC i samverkan och ge nationellt stöd inom cancerstrategiområden där kvalitetsutveckling pågått de senaste åren.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot