Publicerad: 15 februari 2018

Överlevnad i tarmcancer i Sverige är god – men kan bli bättre

Sverige ligger i toppen när det gäller överlevnad i tjock- och ändtarmscancer. Det visar en ny studie inom det internationella jämförelseprojektet ICBP som Sverige deltar i.

Det finns skillnader i canceröverlevnad mellan olika länder

I en internationell studie, genomförd inom det internationella jämförelseprojektet ICBP (International Cancer Benchmarking Project), har man jämfört överlevnaden vid cancer i tjocktarm och ändtarm och studerat hur tumörstadier och överlevnad skiljer sig mellan de olika länderna.

I projektet deltar Norge, Danmark samt några regioner i Sverige (Stockholm-Gotland och Uppsala-Örebro), Storbritannien, Kanada och Australien.

Man konstaterade att Sverige tillsammans med Australien och Kanada hade bäst resultat med en total treårsöverlevnad kring 70 procent. Storbritannien och Danmark hade sämst överlevnad med total treårsöverlevnad kring 60 procent. Denna skillnad kvarstod när man delade upp patienterna i olika tumörstadier.

Sundhedsstyrelsen, Danmark

Treårsöverlevnad i Sverige över 90 procent

Vid tidigt tumörstadium hade Sverige över 90 procent treårsöverlevnad. Man noterade också att patienterna generellt hade lägre tumörstadium vid upptäckt i Kanada och mer avancerat tumörstadium vid upptäckt i Danmark. I Sverige hade patienterna högst medelålder vid diagnos, med en medelålder på 72,6 år vid tjocktarmscancer och 70,6 år vid ändtarmscancer. Detta kan bero på att många svenskar uppnår en hög ålder.

– Vi har glädjande hög överlevnad i Sverige. Men frågan är om vi kan förbättra den ytterligare med tidigare diagnos. En kommande nationell studie med screening för tarmcancer hoppas vi ska bidra till att hitta tumörerna i tidigare tumörstadium och vid lägre ålder, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Landsting.

I studien, som bygger på data från svenska kvalitetsregister och som är publicerad i Acta Oncologica, ingår ingen information kring vilken behandling som är given, så några slutsatser om orsakerna till skillnaderna kan inte dras.

Acta Oncologica

Oväntat stora skillnader, Uppsala nya tidning

Informationsansvarig

  • Gunilla Gunnarsson
    Handläggare
  • Bo Alm
    KommunikationsstrategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot