Publicerad: 19 december 2016

Kortare väntetider i cancervården

Under 2017 genomförs tredje året i en fyraårig satsning på att korta väntetiderna i cancervården. Landsting och regioner får 447 miljoner kronor för att fortsätta införa standardiserade vårdförlopp.

Devisbild för cancersatsning varje dag räknas

Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är för många en dag av oro och ångest. Ingen ska behöva vänta en dag längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked eller behandling.
Därför ska standardiserade vårdförlopp införas i cancervården. För att varje dag räknas!  

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp utgår från danska modellen med så kallade pakkeforløb. Vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos beskrivs, liksom vilka tidsgränser som gäller för olika utredningsåtgärder. Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

Standardiserade vårdförlopp som införs under 2017

 • Analcancer
 • Akut lymfatisk leukemi
 • Kronisk lymfatisk leukemi
 • Livmoderhalscancer
 • Livmoderkroppscancer
 • Njurcancer
 • Peniscancer
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Testikelcancer

Standardiserade vårdförlopp som införts tidigare

 • Akut myeloisk leukemi
 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Cancer i galla och gallvägar
 • Cancer i urinblåsa och urinvägar
 • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
 • Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom
 • Hjärntumör
 • Huvud- och halscancer
 • Levercancer
 • Lungcancer
 • Lymfom
 • Malignt melanom
 • Matstrupe- och magsäckscancer
 • Myelom
 • Prostatacancer
 • Tjock-och ändtarmscancer
 • Äggstockscancer
 • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Nationellt och regionalt stöd för införandet

Regionala cancercentrum och SKL ska ge nationellt och regionalt stöd till landstingen i arbetet med att utveckla systemet med standardiserade vårdförlopp. En projektgrupp för att nationellt samordna regionala cancercentrums stöd har tillsatts, med två representanter från varje regionalt cancercentrum. 

Följ regionala cancercentrums arbete med standardiserade vårdförlopp på cancercentrum.se

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Beatrice Melin
  Konsult
 • Bo Alm
  KommunikationsstrategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot