Publicerad: 14 juni 2019

Nivåstrukturering inom cancervården

Komplicerade åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer koncentreras till färre ställen, såväl regionalt som nationellt. På nationell nivå innebär det färre ställen i landet än sex. Regionalt betyder det att vård och behandling ges vid ett fåtal ställen per sjukvårdsregion.

Avancerad diagnostik och behandling inom tio diagnosområden nationellt koncentrerade

Regionerna har beslutat att en rad komplicerade åtgärder inom cancervården ska koncentreras till få sjukhus i landet. Från och med den 1 november 2018 är avancerad diagnostik och behandling inom tio diagnosområden nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus.

Nationella vårduppdrag, Cancercentrums webbplats

Nationella vårdenheter, Cancercentrums webbplats

Socialstyrelsen kommer att ansvara för nationellt högspecialiserad vård

Riksdagen har beslutat att Socialstyrelsen från och med 2018 ska ansvara för processen att koncentrera högspecialiserad vård på nationell nivå. Den 1 juli avvecklades rikssjukvårdsarbetet och RCC arbetar under 2019 tillsammans med Socialstyrelsen för att föra över arbetet med nationell nivåstrukturering och de nationella vårdenheterna inom cancerområdet till Socialstyrelsens arbete med nationell högspecialiserad vård.

Nivåstrukturering inom cancervården

Nationell högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunilla Gunnarsson
    Handläggare
  • Bo Alm
    Kommunikationsstrateg

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot