Publicerad: 15 februari 2017

Nivåstrukturering inom cancervården

Komplicerade åtgärder vid ovanliga och svårbemästrade cancersjukdomar ska koncentreras till färre vårdgivare såväl regionalt som nationellt. Det är innebörden i regionala cancercentrums uppdrag med så kallad regional och nationell nivåstrukturering.

Tio åtgärder inom cancervården koncentrerade

Landsting och regioner är överens om att en rad komplicerade åtgärder inom cancervården ska koncentreras till få sjukhus i landet. Förutsatt att alla landsting fattar beslut om RCC:s senaste rekommendationer kommer totalt tio åtgärder vara nationellt koncentrerade, och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus, innan 2017 års utgång.

Nationella vårduppdrag

Nationella vårdenheter

Nationell multidisciplinär konferens

Multidisciplinär konferens (MDK) är ett allt vanligare och viktigare inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med cancer.

SKL har, tillsammans med regionala cancercentrum, låtit genomföra en utredning av vilka förutsättningar som krävs för att organisera nationell multidisciplinär konferens (nMDK) inom olika diagnosområden.

För att en multidisciplinär konferens ska bli tidseffektiv och medge att alla patienter kan bedömas behöver en rad olika faktorer hanteras och finslipas. I utredningsrapporten beskrivs hur arbetet bäst ska organiseras och bedrivas.

Nationell multidisciplinär konferens – ett ramverk, RCC-rapport, juni 2015 (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot