Publicerad: 5 oktober 2018

Nivåstrukturering inom cancervården

Komplicerade åtgärder vid ovanliga och svårbemästrade cancersjukdomar ska koncentreras till färre vårdgivare, såväl regionalt som nationellt. Det är innebörden i regionala cancercentrums uppdrag med så kallad regional och nationell nivåstrukturering.

Tio åtgärder inom cancervården koncentrerade

Landsting och regioner är överens om att en rad komplicerade åtgärder inom cancervården ska koncentreras till få sjukhus i landet. Från och med den 1 november 2017 kommer totalt tio åtgärder inom cancervården vara nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus.

Nationella vårduppdrag, Cancercentrums webbplats

Nationella vårdenheter, Cancercentrums webbplats

Nationell multidisciplinär konferens

Multidisciplinär konferens (MDK) är ett allt vanligare och viktigare inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med cancer.

SKL har, tillsammans med regionala cancercentrum, låtit genomföra en utredning av vilka förutsättningar som krävs för att organisera nationell multidisciplinär konferens (nMDK) inom olika diagnosområden.

För att en multidisciplinär konferens ska bli tidseffektiv och medge att alla patienter kan bedömas behöver en rad olika faktorer hanteras och finslipas. I utredningsrapporten beskrivs hur arbetet bäst ska organiseras och bedrivas.

Nationell multidisciplinär konferens – ett ramverk, RCC-rapport, juni 2015 (PDF, nytt fönster)

Uppföljning nivåstrukturerad peniscancerkirurgi

Kirurgi i botande syfte vid peniscancer är från och med januari 2015 koncentrerad till två vårdenheter i landet. En uppföljning av verksamheten vid de två vårdenheterna under perioden 2015-2016 har genomförts och redovisas i nedanstående rapport.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunilla Gunnarsson
    Handläggare
  • Bo Alm
    KommunikationsstrategHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot