Publicerad: 14 juni 2019

Regionala cancercentrum i samverkan

Regionala cancercentrum (RCC) är landstingens och regionernas kunskapsorganisation inom cancerområdet. Tillsammans med landsting och regioner arbetar RCC för en mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik cancervård.

RCC i samverkan

På uppdrag av landstingsdirektörerna finns en nationell samverkansgrupp (RCC i samverkan), med cheferna för de sex regionala cancercentrumen. SKL är stödjande part och svarar för ordförandeskapet i gruppen.

Samverkansgruppen verkar för att genomföra cancerstrategins intentioner, bland annat genom att skapa nationell samordning av riktlinjer och vårdprogram, samordna kvalitetsregister och verka för guidelines avseende utbildning, utveckling och forskning.

Samverkansgruppen är även rådgivande instans i cancerfrågor till SKL, Socialstyrelsen och Socialdepartementet och tar fram underlag och rapporterar till landstingsdirektörsgruppen.

RCC:s webbplats – cancercentrum.se

RCC har en gemensam webbplats som vänder sig i första hand till medarbetare och chefer i vården. Patientorganisationer, politiker, tjänstemän, forskare är andra vanliga besökare.

På cancercentrum.se tillhandahålls framförallt kunskapsstöden till cancervården i form av nationella vårdprogram och vårdförlopp, kvalitetsregisterrapporter, läkemedelsinstruktioner med mera.

Till cancercentrum.se

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hans Hägglund
    Nationell cancersamordnare
  • Bo Alm
    Kommunikationsstrateg

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot