Publicerad: 4 juni 2018

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten. Den svenska mödrahälso- och förlossningsvården håller hög kvalitet, men det finns utvecklingsområden.

Studie om neonatalvården

I mitten av juni 2018 släpper SKL en studie om förbättringsområden inom neonatalvården i Sverige. Omkring tio procent av alla nyfödda barn möter neonatalvården, på grund av för tidig födsel eller sjukdom. Sverige har i ett internationellt perspektiv bland den högsta överlevnaden hos extremt för tidigt födda barn, men tillgången till personal och vårdplatser är otillräcklig på vissa håll i landet. Studien har genomfört under våren 2018 i nära dialog med patientföreträdare, professionsföreträdare, forskare och sakkunniga.

Extramiljard till vården före, under och efter graviditet

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Miljardsatsning för trygghet före, under och efter graviditet, regeringen.se

Regeringen och SKL har träffat en tilläggsöverenskommelse om en extramiljard per år till mödrahälsovården och förlossningsvården under 2018-2022. Överenskommelsen omfattar, med tidigare beslutade satsningar, 1 831 miljoner kronor för 2018. Medlen ska öka tryggheten för blivande föräldrar i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Medlen kan också användas för insatser inom neonatalvården.

Kartläggning av vårdkedjan - Trygg hela vägen

Trygg hela vägen. Kartläggning av vården före, under och efter graviditet (PDF, nytt fönster)

Vägledning - Trygg hela vägen (PDF, nytt fönster)

En välfungerande och sammanhållen vårdkedja under graviditet och förlossning är viktig för blivande föräldrar. SKL har genomfört en nationell kartläggning av vården före, under och efter graviditet för att ta reda på hur vårdkedjan ser ut i respektive landsting och vad som kan förbättras för att möta blivande föräldrars behov på bästa sätt. Kartläggningen är genomförd i nära dialog med patienter, professionen och landstingen.

Aktuellt

Vårdbloggen

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot