Publicerad: 15 april 2019

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen – före, under och efter graviditet. Regeringen och SKL har sedan 2015 en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

I Sverige föds fler än 110 000 barn varje år. Den svenska mödrahälsovården och förlossningsvården har mycket goda medicinska resultat. Sverige är ett av de länder i världen som har lägst mödradödlighet och högst överlevnad bland nyfödda barn.

Samtidigt finns det flera utvecklingsområden. På flera håll i landet finns till exempel utmaningar att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Det behöver bli tydligare var kvinnor kan vända sig för stöd och information, särskilt i eftervården. Och trots att förlossningsskador minskar är det fortfarande stora regionala skillnader. En annan utmaning för vården är att säkerställa att den når ut till alla kvinnor, oavsett bakgrund eller social situation.

Under 2018 fördelades 1,8 miljarder kronor till landsting och regioner för insatser i hela vårdkedjan för graviditet och förlossning.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Strategier för kvinnors hälsa

SKL har tagit fram en strategisk plan för att stödja regionernas arbete genom att tydliggöra och konkretisera mål och möjliga strategier för förbättringsarbetet. De fem strategierna är:

  • Involvera kvinnorna och deras familjer
  • Anpassa vården och insatserna efter kvinnans och familjens behov
  • Utveckla en sammanhållen vårdkedja
  • Utveckla arbetssätten i vården
  • Utveckla kunskapsstyrningen

Rapporten vänder sig till dig som är beslutsfattare eller som arbetar med utvecklingsarbete inom vården före, under och efter graviditeten.

Rapport: Strategier för kvinnors hälsa

 

Aktuellt

Vårdbloggen

Publikationer

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot