Publicerad: 30 juni 2017

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten. Den svenska mödra- och förlossningsvården håller hög kvalitet, men det finns utvecklingsområden.

Regeringen och SKL slöt i december 2015 en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård. Satsningen pågår under 2015-2019.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Stärka kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjning är ett område med påtagliga utmaningar inom förlossningsvården och en prioriterad fråga inom överenskommelsen mellan regeringen och SKL. SKL har genomfört en studie som identifierat de viktigaste möjligheterna för att stärka kompetensförsörjningen. Syftet är att det ska väcka inspiration till nya arbetssätt.

Studien riktar sig främst till landstingens och regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer och HR-direktörer, chefer inom förlossningsvården samt till företrädare för professions- och fackliga organisationer.

Studien Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården (PDF, nytt fönster)

Fortsatt trygg förlossningsvård

Landstingens redovisningar inom överenskommelsen

SKL har lämnat en rapport till regeringen om hur landstingen använt de medel som ingår i överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Nytt för i år är att landstingen har fått redovisa hur stor andel av medlen som använts till bemanning. Årets överenskommelse har haft samma inriktning som föregående år men med ett ökat fokus på insatser som främjar kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden.

Sammanfattning av landstingens redovisningar kvinnors hälsa 2017 (PDF, nytt fönster)

Kartläggning av den svenska förlossningsvården

SKL lanserade en kartläggning i juni 2016 av nuläget och utmaningar inom förlossningsvården och annan vård som rör kvinnors hälsa. Kartläggningen har identifierat flera förbättringsområden, inom både förlossningsvården och övrig vård som rör kvinnors hälsa, som landstingen och andra aktörer som arbetar med kvinnors hälsa kan ha nytta av.

Kartläggningen Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot