Publicerad: 10 oktober 2018

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen – före, under och efter graviditet. Regeringen och SKL har en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

I Sverige föds fler än 110 000 barn varje år. Den svenska mödrahälsovården och förlossningsvården har mycket goda medicinska resultat. Sverige är ett av de länder i världen som har lägst mödradödlighet och högst överlevnad bland nyfödda barn.

Samtidigt finns det flera utvecklingsområden. På många håll i landet finns till exempel utmaningar att hitta personal med rätt kompetens, eftervården behöver stärkas för att kvinnor ska veta var de ska vända sig och trots att förlossningsskador minskar är de regionala skillnaderna fortfarande stora.

Under 2018 fördelas 1,8 miljarder kronor till landsting och regioner för insatser i hela vårdkedjan för graviditet och förlossning.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Aktuellt

Vårdbloggen

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot