Publicerad: 13 februari 2019

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen – före, under och efter graviditet. Regeringen och SKL har sedan 2015 en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

I Sverige föds fler än 110 000 barn varje år. Den svenska mödrahälsovården och förlossningsvården har mycket goda medicinska resultat. Sverige är ett av de länder i världen som har lägst mödradödlighet och högst överlevnad bland nyfödda barn.

Samtidigt finns det flera utvecklingsområden. På flera håll i landet finns till exempel utmaningar att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Det behöver bli tydligare var kvinnor kan vända sig för stöd och information, särskilt i eftervården. Och trots att förlossningsskador minskar är det fortfarande stora regionala skillnader. En annan utmaning för vården är att säkerställa att den når ut till alla kvinnor, oavsett bakgrund eller social situation.

Under 2018 fördelas 1,8 miljarder kronor till landsting och regioner för insatser i hela vårdkedjan för graviditet och förlossning.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Utveckla vårdtjänster tillsammans med patienten

SKL:s innovationsguide anordnar ett utvecklingsprogram på temat förlossningsvård och kvinnors hälsa under 2019. Programmet bygger på tjänstedesign som metod och hjälper er att involvera gravida och deras anhöriga för att utveckla en mer jämlik vård.

Ni anmäler er som ett team på 3-6 personer och identifierar en utmaning i er verksamhet som ni vill arbeta med. Teamet får stöd och inspiration i form av utbildningsträffar, coachning och en digital verktygslåda under en period på cirka nio månader för att utveckla vårdtjänster som patienter vill ha och behöver. Utvecklingsprogrammet startar i april 2019. Sista anmälningsdag är den 20 februari 2019.

Anmälan: Innovationsguidens utvecklingsprogram, tema förlossningsvård och kvinnors hälsa

SKL:s innovationsguide

Aktuellt

Kurser och konferenser

Vårdbloggen

Publikationer

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot