Publicerad: 14 maj 2019

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen – före, under och efter graviditet. SKL och regeringen har sedan 2015 en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och omfattar hela vårdkedjan för graviditet och förlossning. Under 2019 fördelas 1,59 miljarder kronor till regionerna.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Strategier för kvinnors hälsa

SKL har tagit fram en strategisk plan för att stödja regionernas arbete genom att tydliggöra och konkretisera mål och möjliga strategier för förbättringsarbetet. De fem strategierna är:

  • Involvera kvinnorna och deras familjer
  • Anpassa vården och insatserna efter kvinnans och familjens behov
  • Utveckla en sammanhållen vårdkedja
  • Utveckla arbetssätten i vården
  • Utveckla kunskapsstyrningen

Rapporten vänder sig till dig som är beslutsfattare eller som arbetar med utvecklingsarbete inom vården före, under och efter graviditeten.

Rapport: Strategier för kvinnors hälsa

Trygg hela vägen

Trygg hela vägen är namnet på satsningen för en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Filmen kommunicerar fakta om förlossningsvården och visionen att alla kvinnor och deras familjer ska kunna känna sig trygga – före, under och efter graviditet.

Aktuellt

Vårdbloggen

Publikationer

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot