Publicerad: 16 november 2017

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten. Den svenska mödra- och förlossningsvården håller hög kvalitet, men det finns utvecklingsområden.

Regeringen och SKL slöt i december 2015 en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård. Satsningen pågår under 2015-2019.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Vårdkedjan kartläggs

En välfungerande och sammanhållen vårdkedja under graviditet och förlossning är viktig för blivande föräldrar. SKL genomför en nationell kartläggning av vården före, under och efter graviditet för att ta reda på hur vårdkedjan ser ut i respektive landsting och vad som kan förbättras för att möta patienternas behov på bästa sätt. Kartläggningen genomförs i nära dialog med patienter, professionen och landstingen.

Kartläggningen är en del i SKL:s överenskommelse med regeringen om en förbättrad förlossningsvård samt insatser för kvinnors hälsa och ska ses som ett stöd i det fortsatta förbättringsarbetet. De långsiktiga målen med arbetet är att föräldrar ska känna sig trygga och uppleva kontinuitet i vårdkedjan, minska förlossningsskador samt attrahera personal
till förlossningsvården.

Enkät om kvinnors upplevelse av mödra- och förlossningsvården

Hur upplever gravida och nyblivna mammor sin hälsa och vården innan, under och efter graviditeten? SKL driver ett projekt för att ta reda på detta. Målet är att alla gravida i Sverige ska kunna besvara Graviditetsenkäten som kommer att finnas tillgänglig på 1177 Vårdguidens e-tjänster under våren 2018.

Resultaten från Graviditetsenkäten ska leda till en mer kunskapsbaserad mödra- och förlossningsvård som i större utsträckning är formad efter kvinnors behov.

I projektet ingår Graviditetsregistret, Bristningsregistret och Nationell patientenkät som tillsammans med patienter och professionen gemensamt kommer att forma enkäten.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot