Publicerad: 6 juli 2018

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten. Den svenska mödrahälso- och förlossningsvården håller hög kvalitet, men det finns utvecklingsområden.

Studie om neonatalvården

Neonatalvården i fokus

Vid en neonatalvårdsavdelning vårdas sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Omkring tio procent av alla barn som föds i Sverige vårdas på neonatalvården, cirka 10 000 barn per år. SKL har under 2018 genomfört en studie om neonatalvården och vad som kan förbättras. Sverige har bland den högsta överlevnaden i världen hos extremt för tidigt födda. Samtidigt pekar studien på att tillgången till personal är otillräcklig på vissa håll i landet.

Extramiljard till vården före, under och efter graviditet

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Miljardsatsning för trygghet före, under och efter graviditet, regeringen.se

Regeringen och SKL har träffat en tilläggsöverenskommelse om en extramiljard per år till mödrahälsovården och förlossningsvården under 2018-2022. Överenskommelsen omfattar, med tidigare beslutade satsningar, 1 831 miljoner kronor för 2018. Medlen ska öka tryggheten för blivande föräldrar i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Medlen kan också användas för insatser inom neonatalvården.

Kartläggning av vårdkedjan - Trygg hela vägen

Trygg hela vägen. Kartläggning av vården före, under och efter graviditet

Vägledning - Trygg hela vägen

En välfungerande och sammanhållen vårdkedja under graviditet och förlossning är viktig för blivande föräldrar. SKL har genomfört en nationell kartläggning av vården före, under och efter graviditet för att ta reda på hur vårdkedjan ser ut i respektive landsting och vad som kan förbättras för att möta blivande föräldrars behov på bästa sätt. Kartläggningen är genomförd i nära dialog med patienter, professionen och landstingen.

Aktuellt

Vårdbloggen

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot