Publicerad: 12 mars 2018

Enkät om kvinnors upplevelser av mödrahälso- och förlossningsvården

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att få besvara Graviditetsenkäten. Detta för att ta reda på vad gravida och nyblivna mammor tycker om vården och hur de upplever sin egen hälsa.

Enkäten lanseras under 2018 och undersöker kvinnors hälsa och upplevelser av vården under graviditet, förlossning och eftervård.

Graviditetsenkäten består av tre delar

  • Den första delen skickas ut under graviditeten
  • Andra delen skickas ut sex veckor efter förlossning
  • Den tredje delen ett år efter förlossning.

Syftet med enkäten är att öka kvinnors delaktighet i samband med graviditet och förlossning samt att ge underlag till lärande och förbättringsarbete för landsting och regioner.

SKL utformar enkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Resultaten från undersökningen kommer att presenteras öppet och transparent.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot