Publicerad: 20 augusti 2019

Enkät till gravida och nyblivna mammor

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att kunna besvara Graviditetsenkäten - en ny webbaserad enkät som lanseras under 2019. Under våren testades enkäten via 1177 Vårdguiden i Region Halland och Region Skåne.

Enkäten ställer frågor om vad gravida och nyblivna mammor tycker om vården och hur de upplever sin egen hälsa. Syftet är att öka kvinnors delaktighet samt att ge underlag till lärande och förbättringsarbete för mödrahälsovården och förlossningsvården.

Enkäten skickas ut till de kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan.

Enkäten kommer att lanseras i alla regioner under hösten 2019.

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot