Publicerad: 15 mars 2019

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Regeringen och SKL har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2018 fördelas 1,8 miljarder kronor till landsting och regioner.

Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och omfattar hela vårdkedjan före, under och efter graviditet. Sedan 2015 har flera överenskommelser som rör kvinnors hälsa tecknats mellan regeringen och SKL. Medlen fördelas utifrån befolkningsmängden i respektive landsting/region och betalas ut av Kammarkollegiet. Bilden nedan visar hur medlen fördelas.

Fördelning av medel (miljarder kronor)


Fördelning av medel

Klicka på bilden för en större version

 

Mål för vårdkedjan

Regeringen och SKL är överens om att arbeta för en mödrahälsovård, förlossningsvård och neonatalvård där:

  • Det finns en tydlig vårdkedja. Det ska vara tydligt för familjen vad som sker före, under och efter en graviditet.
  • Eftervården utvecklas och stärks, för att fler kvinnor ska få stöd och vård efter förlossningen.
  • I de fall det uppstår komplikationer ska rätt vård och stöd ges, förlossningsskador ska förebyggas.
  • Bemanningen är sådan att det ska finnas en barnmorska eller annan person med relevant kompetens tillgänglig för den födande under förlossningen.
  • Föräldrar känner trygghet i att det finns plats för dem både före och efter förlossning, inte minst för dem som har långt till närmaste förlossningsklinik.
  • Evidensbaserad kunskap och kunskapsstöd ska utvecklas och finnas tillgänglig för personalen för att ge stöd till att förebygga, diagnosticera och behandla förlossningsskador.
  • Det finns goda förutsättningar för forskning.

Aktuella överenskommelser

2017 – 2019
Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Totalt 1 491 miljoner kronor (PDF, nytt fönster)

2018 – 2019
Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. En extramiljard per år till och med 2022 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot