Publicerad: 29 november 2017

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Regeringen och SKL slöt i december 2015 en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och sker mot bakgrund av de utvecklingsområden som finns inom såväl förlossningsvården som hälso- och sjukvård med betydelse för kvinnors hälsa i övrigt. Satsningen pågår under 2015-2019.

Inom ramen för överenskommelsen fördelas under 2017 totalt 490 miljoner kronor till landstingen utifrån befolkningsmängd (373 till förlossningsvården och 117 till primärvården).

Överenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa (PDF, nytt fönster)

Fördelning av medel till landstingen, regeringen.se

En halv miljard extra till förlossningsvården

500 miljoner kronor kommer att tillföras förlossningsvården i vårändringsbudgeten för 2017. Det sker som ett tillskott till den befintliga satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Pengarna betalas ut under 2017, men får användas såväl 2017 som 2018.

Tillskottet kommer att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd och ska användas till att stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor. För att få ta del av tillskottet ska landstingen uppfylla de grundläggande kraven i överenskommelsen, vilket alla landsting redan visat att man gör för 2017.

En halv miljard till förlossningsvården, regeringen.se

Utökad överenskommelse

Regeringen och SKL har kommit överens om ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Tillägget kompletterar den överenskommelse som tecknats för perioden 2017-2019. Den omfattar framför allt två delar. Den ena delen reglerar utbetalningen av den satsning på 500 miljoner kronor som regeringen sköt till i vårändringsbudgeten för 2017. Den andra delen identifierar ett antal områden där insatserna behöver utvecklas.

Utökad överenskommelse om förlossningsvården

Extramiljard i femårig satsning

Regeringen har aviserat en miljard extra per år till förlossningsvården i en femårig satsning, 2018-2022. Tillskottet ska framför allt användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön. Pengarna får också användas för insatser inom neonatalvården.

En miljard per år till förlossningsvården, regeringen.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot