Publicerad: 18 juni 2019

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

SKL och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. 2019 fördelas 1,59 miljarder kronor till regionerna.

Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och omfattar hela vårdkedjan före, under och efter graviditet. Sedan 2015 har flera överenskommelser som rör kvinnors hälsa tecknats mellan SKL och regeringen. Medlen fördelas utifrån befolkningsmängden i respektive region och betalas ut av Kammarkollegiet. Bilden nedan visar hur medlen fördelas.

Fördelning av medel (miljarder kronor)

Fördelning av medel 2019, kvinnors hälsa

Fördelning av medel

Klicka på bilden för en större version

Mål för vårdkedjan

SKL och regeringen är överens om att arbeta för en mödrahälsovård, förlossningsvård och neonatalvård där:

  • Det finns en tydlig vårdkedja. Det ska vara tydligt för familjen vad som sker före, under och efter en graviditet.
  • Eftervården utvecklas och stärks, för att fler kvinnor ska få stöd och vård efter förlossningen.
  • I de fall det uppstår komplikationer ska rätt vård och stöd ges, förlossningsskador ska förebyggas.
  • Bemanningen är sådan att det ska finnas en barnmorska eller annan person med relevant kompetens tillgänglig för den födande under förlossningen.
  • Föräldrar känner trygghet i att det finns plats för dem både före och efter förlossning, inte minst för dem som har långt till närmaste förlossningsklinik.
  • Evidensbaserad kunskap och kunskapsstöd ska utvecklas och finnas tillgänglig för personalen för att ge stöd till att förebygga, diagnosticera och behandla förlossningsskador.
  • Det finns goda förutsättningar för forskning.

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018

SKL sammanställer årligen en rapport om hur regionerna använt medlen inom satsningen. Regionerna ska bland annat redovisa hur stor andel av medlen som använts till bemanning. Under 2018 användes totalt 65 procent av medlen till bemanning, bland annat till anställningar av undersköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor.

På flera håll i landet har det varit svårt att rekrytera nya medarbetare. Flera regioner arbetar därför med så kallad kompetensväxling, till exempel att omfördela administrativa arbetsuppgifter för att avlasta barnmorskor och läkare.

Rapport: Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018

Aktuella överenskommelser

2017 – 2019

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Totalt 1 491 miljoner kronor (PDF, nytt fönster)

2018 – 2019

Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. En extramiljard per år till och med 2022 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot