Publicerad: 28 augusti 2018

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Regeringen och SKL slöt i december 2015 en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och sker mot bakgrund av de utvecklingsområden som finns inom såväl förlossningsvården som hälso- och sjukvård med betydelse för kvinnors hälsa i övrigt. Satsningen pågår under 2015-2019.

De långsiktiga målen med arbetet är att föräldrar ska känna sig trygga och uppleva kontinuitet i vårdkedjan, att förlossningsskador ska minska samt att förlossningsklinikers möjligheter att behålla och attrahera personal ska öka.

Regeringen och SKL har träffat en tilläggsöverenskommelse om en extramiljard per år till mödrahälsovården och förlossningsvården under 2018-2022.

Miljardsatsning för trygghet före, under och efter graviditet, regeringen.se

Överenskommelse 2015-2019

Inom ramen för överenskommelsen fördelades under 2017 totalt 490 miljoner kronor till landstingen utifrån befolkningsmängd (373 till förlossningsvården och 117 till primärvården). Som ett tillskott till den befintliga satsningen fick förlossningsvården ytterligare en halv miljard kronor i vårändringsbudgeten 2017.

2018 tecknades en tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKL som omfattar, med tidigare beslutade satsningar, 1 831 miljoner kronor för innevarande år. Av dessa går 1,8 miljarder direkt till landstingen, som också innefattar 141 miljoner kronor för avgiftsfri livmoderhalscancer-screening.

Tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKL 2018-2019 om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa (PDF, nytt fönster)

Fördelning av medel till landstingen, regeringen.se

En halv miljard till förlossningsvården, regeringen.se

Utökad överenskommelse om förlossningsvården

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot