Publicerad: 6 mars 2018

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Regeringen och SKL slöt i december 2015 en överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och sker mot bakgrund av de utvecklingsområden som finns inom såväl förlossningsvården som hälso- och sjukvård med betydelse för kvinnors hälsa i övrigt.

Extramiljard i femårig satsning

Regeringen har aviserat en miljard extra per år till mödrahälsovården och förlossningsvården i en femårig satsning, 2018-2022. Tillskottet ska framför allt användas till att stärka mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården. Pengarna får också användas för insatser inom neonatalvården.

En miljard per år till förlossningsvården, regeringen.se

Överenskommelse 2015-2019

Inom ramen för överenskommelsen fördelades under 2017 totalt 490 miljoner kronor till landstingen utifrån befolkningsmängd (373 till förlossningsvården och 117 till primärvården). Som ett tillskott till den befintliga satsningen fick förlossningsvården ytterligare en halv miljard kronor i vårändringsbudgeten 2017.

Överenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa (PDF, nytt fönster)

Fördelning av medel till landstingen, regeringen.se

En halv miljard till förlossningsvården, regeringen.se

Utökad överenskommelse om förlossningsvården

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot