Publicerad: 14 maj 2019

Fördelning av medel 2019, kvinnors hälsa

SKL och regeringen har en överenskommelse för att förbättra kvinnors hälsa och vårdkedjan före, under och efter graviditet. Under 2019 fördelas 1,59 miljarder kronor till regionerna.

Fokus i regeringens satsning är att stärka kompetensförsörjningen, däribland bemanningen, inom förlossningsvården samt att förbättra arbetsmiljön. I paketet ingår även en förstärkning av insatser i primärvården med särskild inriktning på socioekonomiskt utsatta områden.

Pengarna får också användas för insatser inom neonatalvården, vården som ges tidigt födda barn.

I tabellen nedan framgår hur regeringen beslutat att fördela 2019 års medel.

Region:

Summa:

Stockholm

364 329 400

Uppsala

58 493 845

Södermanland

45 802 207

Östergötland

71 740 341

Jönköping

56 080 291

Kronoberg

31 066 764

Kalmar

38 027 201

Gotland

9 208 622

Blekinge

24 818 472

Skåne

211 710 811

Halland

51 188 681

Västra Götaland

265 743 412

Värmland

43 748 610

Örebro

46 976 734

Västmanland

42 574 706

Dalarna

44 635 917

Gävleborg

44 535 825

Västernorrland

38 148 896

Jämtland

20 248 432

Västerbotten

41 987 985

Norrbotten

38 932 848

Totalt

1 590 000 000

 

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot