Publicerad: 12 oktober 2018

Utbildning - utveckla vårdtjänster tillsammans med patienten

SKL:s innovationsguide anordnar en utbildning på temat förlossningsvård och kvinnors hälsa under 2019. Utbildningen bygger på tjänstedesign som metod och hjälper er att utveckla vården utifrån patienternas behov och förväntningar.

Innovationsguiden stöttar kommuner, landsting och regioner att utveckla sin verksamhet genom att involvera ”användaren” – i det här fallet den gravida kvinnan, hennes partner och anhöriga.

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med att utveckla vården före, under och efter graviditet och som vill arbeta med innovativa processer. Ni kommer att få borra i en konkret utmaning som ni identifierat i er verksamhet och arbeta i en kreativ. Processen består av sex steg:

  • ringa in
  • undersöka
  • fokusera
  • ta fram idéer
  • testa idéer
  • förverkliga

Utbildningen gör det lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att era idéer ska bli verklighet och spridas.

Tre utbildningstillfällen 2019

Utbildningen består av tre tillfällen som äger rum 10 april, 5 september och 10 december 2019 i Stockholm. Kostnaden för ett team är 50 000 kronor (exklusive moms). Frukost, lunch och fika ingår.

Information och intresseanmälan till utbildningen

Testa metoden

På Innovationsguidens webbplats kan ni steg för steg med hjälp av filmer, mallar och instruktioner testa metoden på egen hand.

Innovationsguiden

Exempel på hur tjänstedesign används

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot