Publicerad: 25 juni 2018

Utbildning - utveckla vårdtjänster tillsammans med patienten

För att inspirera och motivera till patientinvolvering och användardriven utveckling, har SKL och Innovationsguiden tillsammans med ExperioLab tagit fram utbildningar och program riktade till verksamheter inom förlossningsvården och området kvinnors hälsa.

Grundkurs i tjänstedesign

Information och intresseanmälan, Innovationsguiden

Grundkurs i tjänstedesign under två dagar. Lär dig metoder och verktyg som kan användas för att involvera patienter för att tillsammans med dem hitta lösningar att utveckla verksamheten. Grundkursen ger möjlighet att testa verktyg såsom användarresa, intervjuteknik, observation, idégenerering samt hur prototyper tas fram och testas tillsammans med användarna.

Målgrupp: Verksamhetsutvecklare eller motsvarande med uppgift att leda och utveckla vården

Få stöd i det egna utvecklingsarbetet

Intresseanmälan till Innovationsguidens utvecklingsprogram

Innovationsguidens utvecklingsprogram med fokus på förlossningsvården och kvinnors hälsa är planerad till våren 2019. Under utvecklingsprogrammet arbetar det egna teamet med en utmaning som landstinget/sjukhuset/vårdcentralen själva har identifierat. En coach finns med för att ge stöd och SKL Innovationsguiden processleder arbetet. Dessutom erbjuds utbildningsinsatser och en digital plattform för att arbeta med användardriven innovation.

Målgrupp: Verksamhetsutvecklare eller motsvarande med uppgift att leda och utveckla vården.

Testa tjänstedesign-metoder

Innovationsguiden

På Innovationsguidens hemsida kan ni steg-för-steg med hjälp av filmer, mallar och instruktioner ta er an ett användardrivet arbetssätt. Här kan ni på egen hand testa metoder som hjälper er se på vården och er verksamhet från användarens perspektiv (det vill säga patientens, anhörigs, kvinnans). Här finns övningar som ni kan testa i den egna verksamheten för att bekanta er med tankesättet att involvera användare, utgå från användarens behov och tillsammans hitta lösningar.

Vill du veta mer? Se exempel från andra

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot