Publicerad: 16 maj 2018

Utbildning - utveckla vårdtjänster tillsammans med patienten

För att inspirera och motivera till patientinvolvering och användardriven utveckling, har SKL och Innovationsguiden tillsammans med ExperioLab tagit fram tre utbildningar riktade till verksamheter inom förlossningsvården och området kvinnors hälsa.

Testa tjänstedesign-metoder

Innovationsguiden/kvinnors hälsa

Testa på egen hand metoder utifrån Innovationsguidens material. Här finns övningar som kan testas i den egna verksamheten för att bekanta sig med tankesättet att involvera användare, utgå från användarens behov och tillsammans hitta lösningar.

Grundkurs i tjänstedesign

Information och intresseanmälan, Innovationsguiden

Grundkurs i tjänstedesign under två dagar. Lär dig metoder och verktyg som kan användas för att involvera patienter för att tillsammans med dem hitta lösningar att utveckla verksamheten. Grundkursen ger möjlighet att testa verktyg såsom användarresa, intervjuteknik, observation, idégenerering samt hur prototyper tas fram och testas tillsammans med användarna.

Målgrupp: Verksamhetsutvecklare eller motsvarande med uppgift att leda och utveckla vården.

Få stöd i det egna utvecklingsarbetet

Intresseanmälan till Innovationsguidens utvecklingsprogram

Innovationsguidens utvecklingsprogram med fokus på förlossningsvården och kvinnors hälsa är planerad till våren 2019. Under utvecklingsprogrammet arbetar det egna teamet med en utmaning som landstinget/sjukhuset/vårdcentralen själva har identifierat. En coach finns med för att ge stöd och SKL Innovationsguiden processleder arbetet. Dessutom erbjuds utbildningsinsatser och en digital plattform för att arbeta med användardriven innovation.

Målgrupp: Verksamhetsutvecklare eller motsvarande med uppgift att leda och utveckla vården.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot