Publicerad: 5 oktober 2018

Hjälpmedel funktionsnedsättning funktionsnedsättning

Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning förskrivs av hälso- och sjukvården eller kommunen för att underlätta i vardagen. Hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och patientlagen relegerar ansvaret för hjälpmedel.

Ett hjälpmedel är – ”individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning.” Socialstyrelsens definition.

Det totala antal personer som har som har någon funktionsnedsättning uppskattas till 1,5 miljoner personer i åldrarna 16-84 år. De vanligaste funktionsnedsättningarna är hörselnedsättning och rörelsehinder. Ungefär 70 procent av hjälpmedlen förskrivs till personer som är äldre än 64 år.

Rutiner gällande hjälpmedel som hanteras inom hjälpmedelscentral eller motsvarande finns beskrivet på 1177.se.

Informationsansvarig

  • Birgitta Fagervall-Yttling
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot