Publicerad: 15 maj 2017

Kontaktlista för flyttrutinen av hjälpmedel

Flyttrutinen styr regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som medtas vid flytt inom Sverige. Det landsting, region eller kommun från vilket personen flyttat, initierar ärendet.

Listan på kontaktpersoner för flyttrutinen har tidigare hanterats av Hjälpmedelsinstitutet. Efter deras nedläggning tas listan nu om hand av SKL. Rutinen omfattar hjälpmedel som hanteras inom hjälpmedelscentral eller motsvarande. Listan uppdateras årligen.

Lista på kontaktpersoner för flyttrutinen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot