Publicerad: 27 november 2017

Kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården

Patienterna ska få en god vård som ges på lika villkor, är kunskapsbaserad och av hög kvalitet. När bästa tillgängliga kunskap används leder det till mindre variationer, bättre effektivitet och högre kvalitet i hälso- sjukvården.

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap. Målet är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient.

I kunskapsstyrning ingår:

  • Kunskapsstöd som exempelvis behandlingsriktlinjer, vårdprogram
  • Uppföljning och analys
  • Stöd till verksamhetsutveckling och ledarskapet.

Under 2017-2018 pågår etableringen av landstings och regioners gemensamma system för kunskapsstyrning, som blir grunden för fortsatt utveckling av en jämlik vård. De befintliga programråden som är ett komplement till kunskapsstrukturerna på regional nivå, fortsätter tillsvidare sitt arbete.

Landstings och regioners gemensamma system för kunskapsstyrning

Nationella programråd

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot