Publicerad: 15 november 2017

ADHD, nationellt programråd

ADHD är idag ett av de vanligaste barnpsykiatriska tillstånden i Sverige, och svårigheterna kvarstår ofta i vuxen ålder. Personer som har ADHD har kontakt med både kommun och landsting kring stöd och behandling.

Genom att etablera ett gemensamt nationellt programråd för ADHD syftar huvudmännen i kommun och landsting till att möjliggöra ett mer samordnat och integrerat stöd.

Verksamhetsmål

Kunskapsstöd för personer som har ADHD ska vara lättillgängligt för verksamheterna att praktiskt tillämpa. Programrådet ska se över hur delar av det kunskapsstöd som Socialstyrelsen tagit fram används ute i verksamheterna, samt bearbeta materialet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot