Publicerad: 20 september 2017

Strama, nationellt programråd

Nationellt programråd Strama ska bidra till att uppnå en antibiotikaanvändning som i minsta möjliga mån driver resistensutvecklingen framåt och som samtidigt inte leder till underbehandling eller att patienter kommer till skada.

En kärnuppgift för rationell användning av antibiotika är att föra ut aktuella behandlingsrekommendationer till förskrivare. Ett nationellt samarbete inom detta område är viktigt och underlättar lokalt arbete. Inom vården verkar även enheter inom vårdhygien och smittskydd på olika sätt för att bromsa spridning av resistens och utgör viktiga samarbetspartners till nationellt programråd Strama.

Nya resistensformer kommer hela tiden till och evidensen för vid vilka indikationer antibiotika gör mer nytta än skada förändras kontinuerligt. Behandlingsrekommendationer behöver uppdateras löpande och grundas på studier och vetenskapliga rön. En god dialog med partners som har resurser för nödvändiga studier och internationellt erfarenhetsutbyte är nyckelfrågor. Programrådet arbetar aktivt inom dessa områden.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot