Publicerad: 15 augusti 2016

Astma och KOL, nationellt programråd

Astma och KOL är några av Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar. I Sverige beräknas 10 procent av befolkningen ha astma och cirka en halv miljon KOL. Astma och KOL är därmed två av Sveriges största kroniska sjukdomar.

Nationella programrådet för astma/KOL har som målsättning att minska variationer i astma- och KOLvården samt öka följsamheten till bästa tillgängliga kunskap. Programrådets insatser utgår bland annat från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

Verksamhetsmål 2016

 1. Underlätta en korrekt och förbättrad diagnostik genom att ta fram kunskapsstöd som kommer att innehålla:
  1. Spirometri, tillvägagångssätt, spirometrikörkort
  2. Diagnostik av astma hos barn och vuxna
  3. FEV1/FEV6-mätning för screening av KOL
  4. Diagnostik av KOL
  5. Differentialdiagnos astma-KOL
  6. Riktad allergiutredning i olika åldrar
 2. Uppnå fullgod astmakontroll genom att underlätta användning av frågeformulären ACT och CAT.
 3. Ändamålsenlig behandling i samverkan med patienten och som stärker dennes resurser genom att erbjuda behandlingsplaner med stöd av eHälsa och integrering av behandlingsplaner i journalsystemen.
 4. Öka interprofessionell samverkan mellan alla professioner i astma- och KOLvården.
 5. Kvalitetssäkra astma- och KOL-mottagningar i landet genom att ta fram kriterier för kvalitetssäkring och/eller certifiering. Projektet utförs tillsammans med de nationella programråden för stroke och diabetes.

Ledamöter i nationella programrådet för astma och KOL

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av astma och KOL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot