Publicerad: 4 januari 2018

Biobank, nationellt programråd

Prov som är tagna i sjukvården är mycket värdefulla vid forskning. Tillgång till samlingar av prov sparade i biobanker gör det möjligt att studera och kanske förebygga både folksjukdomar och mer ovanliga sjukdomar samt att utveckla nya läkemedel.

Nationellt biobanksråd (NBR) är landstingens och regionernas samverkansorgan för biobanksfrågor och gemensam tillämpning av biobankslagen med dess föreskrifter.

Nationellt biobanksråds uppdrag är att med gällande lagstiftning underlätta att humanbiologiskt material ställs till förfogande för hälso- och sjukvård, forskning och utveckling med hänsyn till den enskilda provgivarens integritet.

Biobanker i Sverige

Nationellt biobanksråds hemsida

Ledamöter i nationellt biobanksråd

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot