Publicerad: 1 november 2017

Nationellt programråd för diabetes

Diabetes är en folksjukdom som ökar, idag har cirka var tjugonde invånare diabetes. Forskning visar evidens för livsstilsrelaterade orsaker, men samtidigt finns det stora möjligheter att minska risken för komplikationer med rätt åtgärder inom hälso- och sjukvården.

Nationella programrådet för diabetes har sedan 2014 tagit fram studier, framgångsfaktorer och nationella kunskapsstöd som ska bidra till en jämlik vård för patienter med diabetes. Programrådet har identifierat framgångsfaktorer hos landsting och vårdenheter med särskilt goda resultat för diabetesvården.

Framgångsfaktorer i diabetesvården

Verksamhetsmål

  • Ökad likvärdighet i användandet av insulinpumpar och CGM utifrån identifierade indikatorer, genom att ta fram ett nationellt vårdprogram och kartlägga befintliga kunskapsunderlag.
  • Att ta fram gemensamma kriterier för upphandling av CGM och pumpar genom en mall för kravspecifikation, i syfte att underlätta för landsting och regioner.
  • Minska konsekvenser av diabetes hos utrikesfödda genom att ta fram ett kulturanpassat utbildningsmaterial för egenvårdsutbildning i diabetes.
  • Kvalitetssäkra diabetesmottagningar i landet genom att ta fram kriterier för kvalitetssäkring och/eller certifiering av diabetesmottagningar. Projektet utförs tillsammans med nationella programrådet för stroke och astma/KOL.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot