Publicerad: 20 september 2017

E-hälsa, internetbaserat stöd och behandling

Alla vårdgivare kan erbjuda internetbaserat stöd och behandling som ett komplement till annan behandling. Ett nationellt arbete pågår kring utveckling, kvalitetssäkring och införande av behandlings- och stödprogram i landsting och regioner.

SKL har tillsatt en nationell kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling med syfte att stödja landsting, regioner och kommuner i bedömning och granskning av stöd och behandling som är lämpade för internetbehandling.

Nationell kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot