Publicerad: 16 november 2017

Levnadsvanearbete, nationellt programråd

Det övergripande målet för nationella programrådet för levnadsvanearbete i hälso- och sjukvården är att levnadsvanor ska ingå som en naturlig del i arbetet med prevention och behandling av kroniska sjukdomar.

Det finns en positiv utveckling mot bättre hälsa i befolkningen, mer hälsosamma levnadsvanor och högre medellivslängd. Samtidigt ökar skillnader som finns mellan olika grupper i befolkningen. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är de levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige.

Nationella programrådet för levnadsvanor samarbetar med de nationella programråden för astma/KOL, diabetes och stroke. Programrådets insatser utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, det vill säga riskbruk av alkohol, tobaksbruk, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot