Publicerad: 25 juli 2016

Ledamöter i nationellt programråd för levnadsvanor

Ledamöternas mandat sträcker sig fram till slutet av 2016.

Kerstin Troedsson, processledare

Norra sjukvårdsregion

Iwona Jacobsson

Stockholm/Gotland sjukvårdsregion

Kerstin Damström Thakker

Anna-Karin Holmberg

Åsa Thurfjell

Sydöstra sjukvårdsregionen

Christin Anderhov Eriksson

Mikael Lilja

Hans Lingfors

Södra sjukvårdsregion

Eva Åkesson

Malin Skogström

Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Margareta Emtner

Lars Jerdén

Västra Götalandsregion

Peter Odebäck

Victoria Carter

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot