Publicerad: 16 november 2017

Primärvård, nationellt programråd

Primärvården utgör basen för hälso- och sjukvården och är den vårdform som medborgare ofta har sina korta eller långvariga kontakter med.

Nationellt programråd primärvårds uppdrag är att utgöra en samordnande roll och stödfunktion för de nationella diagnosspecifika programråden, samt för de utvecklingsprojekt riktade till primärvården som SKL samordnar.

Utvecklingsprojekt för primärvården

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot