Publicerad: 20 september 2017

Stroke, nationellt programråd

Stroke är en av Sveriges största folksjukdomar. Cirka 25 000 personer får stroke varje år, vilket beräknas kosta samhället 18 miljarder kronor varje år.

Det finns stor potential att förebygga uppkomsten av stroke genom förändrade levnadsvanor samt att med snabb och rätt sjukvård möjliggöra för fler att återgå till ett liv utan komplikationer efter en stroke.

Nationella programrådet för stroke arbetar bland annat med att identifiera förbättringsområden, genomföra en inventering av kunskapsunderlag och en kartläggning för att hitta goda exempel inom strokevården.

Nedan finner du kunskapsstöden som går att beställa från SKL:s webbshop. Möjligheterna till goda resultat ökar när strokevården bedrivs strukturerat och patient samt behandlare tillsammans följer upp insatserna.

Beslutssöd, Trombolys och trombektomi - reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke

Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett beslutsstöd för akut utredning på sjukhus av akuta strokesymtom. Det är till för att stödja personalen i akutvården vid utredning och behandling av patienter framförallt inom den akuta strokevården. Akutbehandling med intravenös trombolysbehandling vid ischemisk stroke hos vuxna kan medföra stor patientnytta.

Beslutsstödet är framtaget av Nationella programrådet för stroke.

Beställ Beslutsstöd, Trombolys och trombektomi - reperfusionsbehandling efter ischemisk stroke

Beslutsstöd, Körkort efter stroke/TIA

Beslutsstöd Körkortefter stroke/TIA är till för att hjälpa patient och läkare att rätta sig efter gällande föreskrifter på ett likvärdigt sätt i hela landet. Det är en rutin för utredning, tester och hanteringen av anmälningsskyldighet och vapeninnehav efter stroke/TIA.

Beställ Beslutsstöd Körkort efter stroke/TIA

Verksamhetsmål

  • Kvalitetssäkra och skapa jämlik trombektomiverksamhet.
  • Kvalitetssäkra nationella beslutsstöd och vårdprogram, samt kartlägga och granska de befintliga.
  • Öka tillgängligheten och bidra till en jämn kvalitet på sjukhusens strokeutbildningar.
  • Kvalitetssäkra strokeenheter i landet genom att ta fram kriterier för kvalitetssäkring och/eller certifiering. Projektet utförs tillsammans med programrådet för diabetes och astma/KOL.
  • Underlätta hanteringen av körkortsfrågan efter stroke genom att ge åtgärdsförslag och rekommendationer.
  • Öka möjlighet till jämlik vård för patienter med annat språk än svenska.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård

Primärvårdsnytt: Beslutsstöd körkort efter stroke/TIA

I klippet berättar Lilian Carleson om beslutsstödet för körkort/vapeninnehav efter en stroke/TIA som det nationella programrådet för stroke tagit fram.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot