Publicerad: 16 mars 2017

Stroke, nationellt programråd

Stroke är en av Sveriges största folksjukdomar. Cirka 25 000 personer får stroke varje år, vilket beräknas kosta samhället 18 miljarder kronor varje år.

Det finns stor potential att förebygga uppkomsten av stroke genom förändrade levnadsvanor samt att med snabb och rätt sjukvård möjliggöra för fler att återgå till ett liv utan komplikationer efter en stroke.

Nationella programrådet för stroke arbetar bland annat med att identifiera förbättringsområden, genomföra en inventering av kunskapsunderlag och en kartläggning för att hitta goda exempel inom strokevården.

Nedan finner du kunskapsstöden som går att beställa från SKL:s webbshop. Möjligheterna till goda resultat ökar när strokevården bedrivs strukturerat och patient samt behandlare tillsammans följer upp insatserna. 

Beslutsstöd, Körkort efter stroke/TIA

Beslutsstöd Körkortefter stroke/TIA är till för att hjälpa patient och läkare att rätta
sig efter gällande föreskrifter på ett likvärdigt sätt i hela landet. Det är en rutin för utredning, tester och hanteringen av anmälningsskyldighet och vapeninnehav efter stroke/TIA.

Beställ Beslutsstöd Körkort efter stroke/TIA

Verksamhetsmål 2016

  • Kvalitetssäkra och skapa jämlik trombektomiverksamhet.
  • Kvalitetssäkra nationella beslutsstöd och vårdprogram, samt kartlägga och granska de befintliga.
  • Öka tillgängligheten och bidra till en jämn kvalitet på sjukhusens strokeutbildningar.
  • Kvalitetssäkra strokeenheter i landet genom att ta fram kriterier för kvalitetssäkring och/eller certifiering. Projektet utförs tillsammans med programrådet för diabetes och astma/KOL.
  • Underlätta hanteringen av körkortsfrågan efter stroke genom att ge åtgärdsförslag och rekommendationer.
  • Öka möjlighet till jämlik vård för patienter med annat språk än svenska.

Ledamöter i nationella programrådet för stroke

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård

Primärvårdsnytt: Beslutsstöd körkort efter stroke/TIA

I klippet berättar Lilian Carleson om beslutsstödet för körkort/vapeninnehav efter en stroke/TIA som det nationella programrådet för stroke tagit fram.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot