Publicerad: 5 oktober 2018

Primärvårdsnytt – Filmer om utveckling i primärvården

Filmerna handlar om det som är aktuellt just nu i utvecklingsinsatser som berör primärvården och som drivs av SKL.

 • Samordning för Nära vård
  SKL:s samordnare för nära vård, Emma Spak, har under hösten träffat SKL:s medlemmar och diskuterat målbild och kärnvärden i nära vård-arbetet.
  2017-12-13
 • Flippen i primärvården på sluttampen
  Flippen i primärvården har haft fokus på patienters och invånares behov, personcentrering och innovativa arbetssätt. Nu går projektet mot sitt slut och det finns en hel del erfarenheter och lärdomar som gjorts runt om i landet.
  2017-12-13
 • Nya lagen om samverkan vid utskrivning snart här
  Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård börjar gälla 1 januari 2018. Med den ställs högre krav på landsting, regioner och kommuner att samarbeta och koordinera stöd och resurser för att patienters hemgång ska bli så trygg som möjligt.
  2017-12-13
 • Nya arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården
  Charlotta Skålén berättar om det pågående pilotprojektet som handlar om nya arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården. Tolv vårdcentraler deltar.
  2017-12-13

Informationsansvarig

 • Tyra Warfvinge
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot