Publicerad: 18 december 2017

Nya arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

Charlotta Skålén berättar om det pågående pilotprojektet som handlar om nya arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården. Tolv vårdcentraler deltar.

Vårdcentralerna som medverkar arbetar med tre utvecklingsområden: kompetenser och arbetssätt för psykosociala resurser, triagering för vägledning till rätt kompetens, och validerade formulär för självskattning av ångest/depression.

I filmklippet pratar Charlotta Skålén, projektledare från SKL om:

  • I vilket skede är de deltagande vårdcentralerna just nu?
  • Vad händer framöver?

Klippet är 01:32 minuter långt.

Informationsansvarig

  • Tyra Warfvinge
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot