Publicerad: 5 oktober 2018

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Tillsammans med SKL tar landsting och regioner fram ett gemensamt kunskapsstöd för hälso- och sjukvården. Visionen är att varje patient ska få bästa möjliga vård utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Landsting och regioner utvecklar ett nytt nationellt kunskapsstöd för all personal i hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet samlar nationella rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning och lokala riktlinjer.

Landsting/regioner kan successivt komplettera innehållet med specifika tillägg för exempelvis vårdnivå och remissrutiner. Varje enskild vårdgivare ansvarar för tillämpningen av rekommendationerna utifrån enskild patient och situation.

Använda kunskapsstödet

Kunskapsstödet är tillgängligt att använda via Ineras plattform för öppen data och webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Villkor för användning, API:er och instruktioner för hur man hämtar innehållet finns på oppendata.inera.se.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd via öppen data, Inera

Arbete under 2018

 • revision av befintligt innehåll och utveckling av kvalitetssäkringsprocessen, administrationsverktyg och granskningsfunktioner
 • utveckling av IT-plattformens användning för fler informationsmängder och kunskapsstöd
 • samordning med landstingens och regionernas system för kunskapsstyrning
 • utveckling av supportorganisation och stöd för implementering

Möjligheter och mål

Det nationella kunskapsstödet ska:

 • bidra till att medarbetare har förutsättningar att ge god, säker och jämlik vård i hela landet
 • garantera ett kunskapsinnehåll som är multiprofessionellt och multidisciplinärt
 • vara aktuellt, tillgängligt, överskådlig och sökbart
 • innehålla länkar till fördjupad kunskap och kvalitetssäkrad patientinformation
 • stimulera samverkan mellan vårdnivåer på lokal nivå
 • stimulera utveckling av landstingens kunskapsorganisationer
 • ge möjlighet att samordna och effektivisera landstingens produktion av kunskapsdokument
 • kunna integreras med landstingens egna IT-system
 • skapa möjligheter att utveckla framtida beslutsstöd.

Utveckling i samverkan

Nationellt kliniskt kunskapsstöd samverkar med landsting och regioner genom Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK), nationella programområden och samverkansgrupper, regionala cancercentrum, Socialstyrelsen och andra myndigheter. Referensgruppen består av representanter för landets sex sjukvårdsregioner.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd samverkar även med Primärvårdskvalitet, andra nationella kunskapsstöd och Inera.

Detaljerad information till kontaktpersoner och ansvariga i landsting/regioner och sjukvårdsregioner finns på projectplace.com (inloggning krävs).

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Therese Eklöv
  KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot