Publicerad: 12 mars 2018

Kunskapsstödet tas fram av ämnesgrupper

De nationella rekommendationerna tas fram och förvaltas av ämnesgrupper fördelade mellan samtliga sjukvårdsregioner.

Regionala samordnare och ämnesområdesansvariga (PDF, öppnas i nytt fönster)

Ämnesgruppernas uppdrag och ansvar

Grupperna:

  • ansvarar för innehållet inom respektive ämnesområde
  • tar fram och utvecklar kunskapsdokument i samverkan med nationella programområden, nationella expert- och kompetensgrupper samt företrädare för patienter
  • har kontakt med den nationella redaktionen och svarar på frågor och synpunkter från användare av kunskapsstödet
  • utvecklar kunskapsstödet i syfte att förbättra innehållets användbarhet och möjliggöra till framtida beslutstöd
  • företräder primärvården och ämnesområdet i utvecklingen av nationella riktlinjer, mål och kvalitetsindikatorer samt i interna och externa kontakter om diagnos- och behandlingsrekommendationer, inklusive dialog med berörda patientföreningar.

Ämnesgrupperna stöds av projektgruppen som samordnar utvecklingen av arbetsprocesser, IT-struktur och redaktionella riktlinjer. Under 2018 är målet att alla nationella rekommendationer ska uppdateras enligt kunskapstödets process för kvalitetsäkring. Nya versioner förankras hos nationella expertgrupper och samtliga landsting och regioner före publicering.

Detaljerad information till kontaktpersoner och ansvariga i landsting och sjukvårdsregioner finns på projectplace.com (inloggning krävs).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot