Publicerad: 25 oktober 2019

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2019

SKL har en överenskommelse med regeringen för att öka tillgängligheten i barnhälsovården. En viktig del av satsningen handlar om samverkan mellan barnhälsovård, förebyggande socialtjänst och tandvård.

Satsningen syftar till att utveckla nya arbetssätt inom barnhälsovården för att tillgodose alla barns rätt till hälsa och utveckling. Målsättningen är bidra till minskade skillnader i hälsa och tandhälsa mellan olika grupper med olika sociala och ekonomiska förutsättningar och bibehålla en hög vaccinationstäckning.

Omställning till nära vård

Barnhälsovårdens verksamhet och insatser inom ramen för överenskommelsen bidrar till den pågående utvecklingen av nära vård, ett omställningsarbete som pågår på såväl nationell, regional och lokal nivå. Att arbeta med barnhälsovårdens, socialtjänstens, tandvårdens och andra aktörers närhet till barn och familjer är viktigt för att nå fler med stöd, råd och hälsofrämjande insatser.

Delrapport för 2019

SKL har sammanställt en delrapport, som visar att mycket arbete pågår i regionerna. Delrapporten innehåller en prognos över bidragsförbrukningen för 2019 samt en delredovisning.

Delrapport 2019 om överenskommelse om ökad tillgänglighet inom barnhälsovården (PDF, nytt fönster) 

Överenskommelsen 2019

Regeringen och SKL ingick inför 2019 ett antal överenskommelser om gemensamma satsningar inom flera olika områden varav barnhälsovården är ett. Fokus ligger på:

  • Ökad tillgänglighet för grupper som har eller riskerar att få sämre hälsa och tandhälsa, genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet.
  • Ökad samverkan mellan BVC, socialtjänst och vårdgivare inom tandvården, för barnets bästa.

En del i satsningen handlar också om att nå ut till grupper med lägre vaccinationstäckning.

Överenskommelse om ökad tillgänglighet i barnhälsovården (PDF, nytt fönster)

Fördelning av årliga medel

Staten fördelar årligen 120 miljoner kronor till regionerna. Länkarna är pdf:er som öppnas i nytt fönster. 

Fördelningen av medlen till regionerna 2019

Fördelning av medel till landstingen/regionerna 2018

Information om fakturering och verksamhetsuppföljning

Slutrapport för 2018

SKLs uppfattning är att regionerna genomförde relevanta regionala insatser inom tillgänglighet för de extra statliga medel som tilldelades under 2018. Utgångspunkten var att utifrån lokala förutsättningar forma arbete som svarade upp mot målsättningen i överenskommelsen. Barnets hälsa och utveckling stod i centrum och insatserna stärkte det arbete som BVC redan gör.

Insatser inom tillgänglighet

Flera olika insatser genomfördes i regionerna för att öka tillgängligheten i barnhälsovården. En viktig insats var hembesök, där barnhälsovården och socialtjänsten tillsammans besökte familjer med nyfödda barn. Det handlade om såväl riktade hembesök till grupper med sämre hälsa liksom universella hembesök till alla familjer med nyfödda barn i de utvalda områdena. I flera regioner stärktes även samverkan mellan barnhälsovården och tandvården.

Slutrapport (PDF, nytt fönster)

Bilaga 1 till slutrapporten (PDF, nytt fönster)

Regeringsuppdrag att följa, analysera och stödja arbetet

Regeringen har gett Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa och analysera genomförandet av överenskommelsen, liksom att stödja regionerna i deras arbete. Folkhälsomyndigheten har också fått ett uppdrag för att förstärka och utveckla arbetet med information och kommunikation om vaccinationer för barn.

Länkarna är pdf:er som öppnas i nytt fönster. 

Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten

Regeringsuppdrag om vaccinationer Folkhälsomyndigheten

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tyra Warfvinge
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot