Publicerad: 19 september 2019

Metodstöd, patientkontrakt

Tillsammans med regionerna har SKL tagit fram olika typer av metodstöd för verksamheterna.

Sju frågor

Genom att ställa frågor till patienten och till verksamheten går det att fånga upp arbetet med patientkontrakt. Frågorna kan anpassas för att koppla till annat pågående arbete.

Sju frågor till patienten

 1. Känner du att du kan ha fokus på att leva livet och litar på att du lätt får hjälp från vården när du behöver det?
 2. Har du en överenskommelse med vården som utgår från vad som är viktigt för dig, där du vet vad du gör för att må bra, vad du gör om du blir sjuk och vad vården gör?
 3. Har du enkla sätt att ta kontakt med vården?
 4. Har du en fast vårdkontakt (vid behov)?
 5. Vet du ditt nästa steg?
 6. Har du och vården kommit överens om din nästa tid tillsammans?
 7. Har du en överblick av dina olika planer i vården och hjälp med samordning vid behov?

Sju frågor till vårdgivaren

 1. Vet ni om era patienter känner att de kan ha fokus på att leva livet och litar på att de lätt får hjälp från er när de behöver det?
 2. Har ni en överenskommelse med patienterna som utgår från vad som är viktigt för dem, där de vet vad de ska göra för att må bra, vad de ska göra om de blir sjuka och vad ni i vården ska göra?
 3. Har patienterna enkla sätt att ta kontakt med er?
 4. Erbjuder ni patienterna en fast vårdkontakt (vid behov)?
 5. Vet patienterna alltid sitt nästa steg?
 6. Har ni och patienten tillsammans kommit överens om tiden för nästa kontakt?
 7. Har era patienter en överblick av sina olika planer i vården och får hjälp med samordning vid behov?

Vad betyder patientkontrakt för dig?

I filmen intervjuas Siri Kautsky, patientföreträdare för Ung Cancer. Hon fick sin cancerdiagnos 2014. Med utgångspunkt i de sju frågorna beskriver Siri vad det skulle betyda för henne med en tydligare överblick över sina vårdkontakter och behandlingar. Bland annat säger hon att hennes tillvaro skulle bli tryggare genom att det är tydligt för henne och vården vad som förväntas av respektive part, och att hon därmed kan ta eget ansvar för sin vård och sitt liv.

Siri intervjuades i juni 2019 av Anette Nilsson, projektledare för SKL:s arbete med att stödja införandet av patientkontrakt i regionerna.

 

Följa upp om patientkontraktet fungerar

Det finns olika sätt att följa upp om patientkontrakt finns och fungerar. Ett sätt är att intervjua en patient, medarbetare och chefläkare. I filmen har Anette Nilsson, projektledare för SKL:s arbete för att stödja införandet av patientkontrakt, besökt Rehabiliteringsmedicin vid Hallands sjukhus i Halmstad.

Patienten Bengt Hållvik beskriver i filmen vilka mål han har och vilket stöd han upplever att han fått för att känna sig trygg i den fortsatta behandlingen. Fysioterapeuten Ingrid Yngvesson-Burman och överläkaren Karin Rennblad beskriver berättar om hur de ser till att patienter som lämnar kliniken för vidare vård någon annanstans har med sig en mapp med all information. Här finns intyg, rehabplan och annan medicinsk information, förteckning över läkemedel, bruksanvisningar för eventuella hjälpmedel och kontaktuppgifter. Det innebär en trygghet både för patienten och för den vårdpersonal som tar över. För medarbetarna på Rehabiliteringsmedicin innebär de här rutinerna att de vet sin roll i processen och att det är lättare att motivera patienterna till eget ansvar, vilket är viktigt just när det handlar om rehabilitering. Dessutom blir det roligare att jobba. Medverkar gör även chefläkare Birgitta Lagerqvist, som betonar vikten av att ta ett kvitto från patienterna på att de känner sig trygga när de bryggas över till andra vård- och omsorgsgivare.

Filmen är inspelad i februari 2019.

Informationsansvarig

 • Anette Nilsson
  Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot