Publicerad: 12 november 2019

Nätverk och forum patientkontrakt

I SKL:s stöd för utvecklingen av patientkontrakt i regionerna ingår att arrangera olika typer av forum för erfarenhetsutbyte.

Nätverk med regionala kontaktpersoner

Varje region har utsett en eller flera kontaktpersoner, som ansvariga för patientkontraktsarbetet i regionen. Kontaktpersonerna ingår i ett nationellt nätverk.

Kontaktpersoner för införande av patientkontrakt i regioner (PDF, nytt fönster)

Lärandeforum

Lärandeforum är en återkommande mötesplats för de regionala utvecklingsteam som med olika kompetenser jobbar med patientkontrakt i den egna regionen. Lärandeforum är en arena för nationellt erfarenhetsutbyte, lärande, kunskapsbyggande och inspiration. Mötesplatsen är både i fysisk och digital form. Det senaste lärandeforum ägde rum i Stockholm den 5-6 november.

Regionala mötesplatser hösten 2019

Under hösten 2019 har respektive sjukvårdsregion bjudit in till regionala mötesplatser, där även SKL har medverkat.

  • Luleå 10 september
  • Stockholm 24 september
  • Göteborg 25 september
  • Linköping 26 september
  • Örebro 8 oktober
  • Malmö 15 oktober

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot