Publicerad: 20 september 2019

Patientkontrakt och standardiserade vårdförlopp

I överenskommelsen för 2019 mellan SKL och regeringen om nya standardiserade vårdförlopp, anges att patientkontrakt kommer att vara en central del i arbetet.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) ska kunna omfatta en hel vårdkedja. Tidigare har SVF tagits fram för olika cancersjukdomar och då börjat vid välgrundad misstanke om sjukdom och slutat vid första behandling. Med den nya överenskommelsen utvidgas vårdförloppen till att också omfatta andra, ofta kroniska, sjukdomar. För patienter med en långvarig sjukdom och som har många olika vårdkontakter, blir en sammanhållen vårdplan och patientkontrakt extra viktigt.

Överenskommelse om standardiserade vårdförlopp


I filmen beskriver Mats Bojestig, styrgruppsordförande i det Nationella systemet för kunskapsstyrning, vilken betydelse patientkontrakt har för arbetet med standardiserade vårdförlopp, som i sin tur är en del i kunskapsstyrningen i vården. Drygt två minuter in i filmen beskriver Mats Bojestig hur patientkontrakt kan ändra ansvarsförhållandena i vården, för att verkligen skapa en bättre vård tillsammans.

Informationsansvarig

  • Christina Holmström
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot