Publicerad: 5 oktober 2018

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov, resurser och förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv.

SKL ska stödja och driva utvecklingen i Sveriges kommuner och landsting för en mer personcentrerad vård.

SKL:s kongressbeslut om personcentrerad vård (PDF, öppnas i nytt fönster)

SKL arbetar med olika insatser för att främja och utveckla personcentrerad vård. Det innebär exempelvis:

 • Samordningsfunktion
 • Stöd för patient och brukarmedverkan
 • Personcentrering i Nära vård
 • Dela och lyfta goda exempel

Kartläggning av personcentrerad vård i Sverige

SKL har gjort en kartläggning av hur personcentreringen ser ut i Sverige. I dagsläget har 13 av 21 landsting/regioner tagit ett övergripande beslut om att skapa förutsättningar och samordna insatser för personcentrerad vård.

I kartläggningen kan du läsa om landstingens och regionernas utmaningar som handlar om att kunna mäta och följa effekterna av personcentreringen, att skapa tid för den kulturförändring som personcentreringen innebär samt att ha utvecklade stödsystem för arbetssättet.

Kartläggningen Personcentrerad vård i Sverige

Insikter av kartläggningen

I kartläggningen har man kommit fram till ett antal lärdomar och insikter:

 • Ledningen är viktig för att skapa förutsättningar och ge mandat
 • Patient- och brukarmedverkan är en förutsättning för personcentreringens utveckling
 • En nationell gemensam definition av personcentrerad vård skulle underlätta
 • Att mäta personcentrerad vård är komplext och behöver utvecklas
 • Personcentreringen behöver vara en del av vårdens ordinarie verksamheter och kan inte endast drivas av eldsjälar
 • Personcentrering är ett arbetssätt som både patienter och personal vill ha

 

Informationsansvarig

 • Hanna Lundstedt
  KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot