Publicerad: 25 mars 2019

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov, resurser och förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv.

SKL ska stödja och driva utvecklingen i Sveriges kommuner och landsting för en mer personcentrerad vård.

SKL:s kongressbeslut om personcentrerad vård (PDF, öppnas i nytt fönster)

SKL arbetar med olika insatser för att främja och utveckla personcentrerad vård. Det innebär exempelvis:

 • Samordningsfunktion
 • Stöd för patient och brukarmedverkan
 • Personcentrering i Nära vård
 • Dela och lyfta goda exempel

Kartläggning av personcentrerad vård i Sverige

SKL har gjort en kartläggning av hur personcentreringen ser ut i Sverige. I dagsläget har 13 av 21 landsting/regioner tagit ett övergripande beslut om att skapa förutsättningar och samordna insatser för personcentrerad vård.

I kartläggningen kan du läsa om landstingens och regionernas utmaningar som handlar om att kunna mäta och följa effekterna av personcentreringen, att skapa tid för den kulturförändring som personcentreringen innebär samt att ha utvecklade stödsystem för arbetssättet.

Kartläggningen Personcentrerad vård i Sverige

Insikter av kartläggningen

I kartläggningen har man kommit fram till ett antal lärdomar och insikter:

 • Ledningen är viktig för att skapa förutsättningar och ge mandat
 • Patient- och brukarmedverkan är en förutsättning för personcentreringens utveckling
 • En nationell gemensam definition av personcentrerad vård skulle underlätta
 • Att mäta personcentrerad vård är komplext och behöver utvecklas
 • Personcentreringen behöver vara en del av vårdens ordinarie verksamheter och kan inte endast drivas av eldsjälar
 • Personcentrering är ett arbetssätt som både patienter och personal vill ha

Pilotprojekt segmentering

Under 2015 till 2017 drevs innovationsprojektet ”Flippen” för att hitta nya arbetssätt inom primärvården. Inom ramen för projektet gjordes en undersökning om beteenden och behov i människors kontakt med vården. Den resulterade i ett stödmaterial och tankemodell för att använda som grund för verksamhetsutveckling när nya tjänster i vården utvecklas.

Materialet kring segmentering finns samlat i en skrift ”beteenden och behov hos personer i kontakt med vården” Erfarenheterna från projektet visar att flera medlemmar upplever att materialet är ett stöd för ett personcentrerat arbetssätt och kan användas som en del i att utveckla vården utifrån behov och därmed bidra till en jämlik vård.

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården (PDF, nytt fönster)

För att vidareutveckla segmenteringsmaterialet och förståelsen för att arbeta med behov i verksamhetsutvecklingen har ett kortare pilotprojekt genomförts under hösten 2018. Pilotverksamheterna har arbetat med att skapa tjänster som utgår från behov för att stärka människors hälsa. Metoden för projektet var tjänstedesign och drevs inom ramen för utveckling av Nära vård.

Slutrapport pilotprojektsegmentering (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2 Slutrapport kortformat (PDF, nytt fönster)

Bilaga 3 Intervjuer från andra verksamhete (PDF, nytt fönster)

Bilaga 4 Diskussionsunderlag (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

 • Hanna Lundstedt
  Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot