Publicerad: 9 oktober 2018

Innovativa arbetssätt i primärvården

”Flippen i primärvården” har varit ett utforskande och kunskapsspridande projekt med målsättningen att främja utvecklingen av innovativa, personcentrerade arbetssätt. Här samlas resultat från det avslutade projektet.

Projektet utgick från följande principer i arbetet:

  • Vilka behov har invånarna?
  • Personcentrering och ta tillvara på individens egna kraft.
  • Utforska gränserna kring vem och hur vi bäst möter invånarnas olika behov.
  • Öka kreativitet i hälso- och sjukvården genom att lära av varandra och dela med oss.

Resultat av Flippen i primärvården

Resultaten visar att projektet bör ses som en start på en förändring, nödvändig för Sveriges nära vård och utformningen av ett välfärdssystem som kan möta invånarnas behov och demografins utmaningar.

Slutrapport för Flippen i primärvården

Rapport Analysuppdrag: Flippen

Rapport Analysuppdrag: Flippen - validering av segmenteringen

Framgångsfaktorer och behovsanpassat stöd i primärvården - Örebromodellen

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården

Informationsansvarig

  • Hanna Lundstedt
    Konsult
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot