Publicerad: 19 februari 2018

Innovativa arbetssätt i primärvården

”Flippen i primärvården” har varit ett utforskande och kunskapsspridande projekt med målsättningen att främja utvecklingen av innovativa, personcentrerade arbetssätt. Här samlas resultat från det avslutade projektet.

Projektet utgick från följande principer i arbetet:

 • Vilka behov har invånarna?
 • Personcentrering och ta tillvara på individens egna kraft.
 • Utforska gränserna kring vem och hur vi bäst möter invånarnas olika behov.
 • Öka kreativitet i hälso- och sjukvården genom att lära av varandra och dela med oss.

Resultat av Flippen i primärvården

Resultaten visar att projektet bör ses som en start på en förändring, nödvändig för Sveriges nära vård och utformningen av ett välfärdssystem som kan möta invånarnas behov och demografins utmaningar.

Slutrapport för Flippen i primärvården

Rapport Analysuppdrag: Flippen

Rapport Analysuppdrag: Flippen - validering av segmenteringen

Framgångsfaktorer och behovsanpassat stöd i primärvården - Örebromodellen

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården

Exempel på inspirerande resultat

I projektet har ett antal vårdcentraler testat att utveckla och sprida innovativa arbetssätt. Här presenteras några av vårdcentralernas resultat.

 • Ett helt samhälle har gått ihop med allt från vårdcentral till kommun och lokala företag för ett ”Välmående Boxholm”.
  Kontaktperson: Lars G Karlsson, verksamhetschef, Boxholms vårdcentral, lars.g.karlsson@regionostergotland.se
 • I Jönköping används designteam som stöd för sina vårdcentraler.
  Kontaktperson: Anette Nilsson, utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län, anette.nilsson@rjl.se
 • På Skiftinge vårdcentral har man numera sitt ”vaccinationsmingel” som en stående punkt för att få in patienternas synpunkter om vårdcentralen. 
  Kontaktperson: Ulla Mitt Holm, verksamhetschef Skiftinge vårdcentral, ulla.mitt.holm@dll.se

Aktuellt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot