Publicerad: 11 oktober 2019

Primärvårdskvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det ger stöd för vårdcentralerna att följa upp och förbättra sitt arbete.

Så fungerar Primärvårdskvalitet

Vårdcentraler som använder Primärvårdskvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet.

I filmen beskrivs Primärvårdskvalitet, hur det fungerar och kan användas av vårdcentraler. Filmen är cirka 3:30 minuter lång.


Stödmaterial till vårdcentraler

Kom igång med att använda Primärvårdskvalitet genom att gå igenom och använda stödmaterialet.

Material som stöd för användning av Primärvårdskvalitet

Indikatorer i Primärvårdskvalitet

Indikatorerna i Primärvårdskvalitet utgår ifrån vetenskaplig evidens och är utvecklade av företrädare för primärvårdsprofessionerna och utformade för att ge meningsfull information som stöd för lokalt förbättringsarbete. Läs mer om kvalitetsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet och hur de är uppbyggda.

Kvalitetsindikatorer

Ansluta till Primärvårdskvalitet

Att som region eller privat vårdgivare ansluta sig till Primärvårdskvalitet innebär tre åtaganden: rapportera, återkoppla och använda. Varje region och privat aktör bestämmer själv hur de utformar sina arbetsformer och IT-lösningar.

  • Rapportera: Data levereras via tjänstekontrakt till den nationella aggregeringstjänsten, enligt angivna specifikationer (se kvalitetsindikatorkatalogen).
  • Återkoppla: Referensvärden från den nationella aggregeringstjänsten återkopplas fortlöpande till vårdcentralerna, enligt angivna specifikationer. Referensvärdena redovisas sida vid sida med vårdcentralens egna värden.
  • Använda: Indikatorerna används som samtalsunderlag vid utvärdering och verksamhetsplanering.

I dagsläget är drygt 50 procent av alla vårdcentraler i Sverige anslutna till PrimärvårdsKvalitet. Målet för 2019 är att 70 procent av vårdcentralerna, både de privata och landstingsdrivna, använder uppföljningen och att data används i det lokala förbättringsarbetet för att gå från data till hälsa.

Antal anslutna vårdcentraler

Totalt: 746 vårdcentraler

Antal anslutna vårdcentraler december 2018 (PDF, nytt fönster)

Grön: Data tillgänglig lokalt på vårdcentral och på regionnivå
Gul: Data tillgänglig endast på regionnivå och/eller nära att tillgängliggöra data på lokal nivå
Röd: Data ej tillgänglig

Anslutna till PrimärvårdsKvalitet4

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Elmroth
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot