Publicerad: 3 maj 2019

Fråga och svar

Går det få ut data från Primärvårdskvailtet till forskning?

Primärvårdskvalitet samlar, av juridiska skäl, endast in mätpunkter för aggregerad data ner till vårdcentralsnivå. Mätpunkter samlas in månadsvis utifrån indikatorspecifikationen för nämnare, täljare och resultat för indikatorn. Resultaten presenteras fritt tillgänglig på Vården i siffror, till en början på landstingsnivå med start under 2019 för ett urval av indikatorer. Landstingen kommer därefter att ansluta successivt och även antalet indikatorer som visas kommer att utökas.

Utredning av om man kommer att kunna göra utdrag av aggregerad data från Primärvårdskvalitet som inte visas på Vården i siffror, är under juridisk utredning som beräknas vara klar våren 2019.

I nuläget behöver man således kontakta respektive landsting för datauttag.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot