Publicerad: 3 maj 2019

Fråga och svar

Hur hanteras de nationella uppgifterna?

Den nationella statistikdatabasen för Primärvårdskvalitet skapas i anslutning till Vården i siffror som är en nationell webbplats som visar en mängd data från olika källor inom svensk hälso- och sjukvård.

Vården i siffror, vårdenisiffror.se

Eftersom det inledningsvis kommer att finnas många felkällor kommer databasen i PrimärvårdsKvalitet till att börja med enbart att användas för att beräkna och återkoppla referensvärden till de rapporterande landstingen/regionerna och vårdcentralerna. I dialog mellan berörda parter kommer man sedan successivt att bestämma vilka uppgifter som är tillräckligt validerade för att visas öppet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot