Publicerad: 8 november 2017

Fråga och svar

Hur har indikatorerna skapats?

Indikatorerna har utvecklats i flera steg, inledningsvis främst av läkare som är specialister i allmänmedicin. Indikatorerna bygger bland annat på nationella riktlinjer och kunskaper från befintliga kvalitetsregister, och de är utvalda för att kunna hämtas automatiskt.

Den senaste versionen av indikatorerna har tagits fram av en arbetsgrupp med uppdrag från Svensk förening för allmänmedicin, Fysioterapeuterna, Distriktssköterskeföreningen och Förbundet Sveriges arbetsterapeuter.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot