Publicerad: 8 november 2017

Fråga och svar

Hur passar PrimärvårdsKvalitet ihop med de befintliga kvalitetsregistren?

PrimärvårdsKvalitet ger en bred bild av verksamheten. De etablerade kvalitetsregistren som samlar individdata till nationell nivå ger fördjupad kunskap om utvalda patientgrupper. PrimärvårdsKvalitet och de etablerade kvalitetsregistren kompletterar varandra.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot