Publicerad: 3 maj 2019

Fråga och svar

Hur passar Primärvårdskvalitet ihop med de befintliga kvalitetsregistren?

Primärvårdskvalitet ger en bred bild av verksamheten. De etablerade kvalitetsregistren som samlar individdata till nationell nivå ger fördjupad kunskap om utvalda patientgrupper. Primärvårdskvalitet och de etablerade kvalitetsregistren kompletterar varandra.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot